برآورد 50 گروه تحلیلی از سودآوری 81 شرکت در سال 98
سهام
اجماع 50 گروه تحلیلی از سودآوری سال 97 شرکت‌ها
سهام
توافق جدید تاکسیرانی با خودروسازان دیده‌بان بورس یکشنبه (29 اردیبهشت)
سهام
زمان و شرایط عرضه اولیه دومین شرکت جدید
سهام
زمان عرضه اولیه سهام هما در فرابورس
سهام
مهلت ارایه صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی
سهام ارز
برنامه عرضه‌های بورس انرژی « فلوله » در کانون توجه حقیقی‌های بازار
سهام
دو دیدگاه درباره اثرگذاری تحریم فلزات ایران
فلزات اساسی
چالش جدید خودروسازان افت دلار در آغاز هفته جدید ادامه یافت
ارز
ناترازی «خودرو» در ترازوی تحلیل عرضه شمش « کچاد » در بورس کالا یک شاسی‌بلند جدید در آستانه ورود به بازار ایران 2 عرضه‌ بلوکی در خردادماه تغییرات قیمتی در روغن موتور فردا پایان فرصت فروش سهام بانک‌های نظامی نقشه نیمروز بورس شنبه (28 اردیبهشت)
سهام

نمودار روز شاخص کلبیشتر


بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل 212,802.87 0.03
شاخص كل (هم وزن) 47,127.42 0.81
ارزش بازار 8154.667 هزار میلیارد
تعداد معاملات 193,209
ارزش معاملات 6918.074 میلیارد
حجم معاملات

بورس

نماد قیمت پایانی تاثیر
پارس 39,184 142.49
فارس 4,620 138.50
همراه 18,429 126.52
فولاد 4,154 111.96
رمپنا 6,074 104.29
بفجر 10,479 88.38
شبهرن 21,671 67.31
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
غاذر 10,379 6.48
سخاش 17,499 5.00
سصفها 14,566 5.00
تکشا 10,547 5.00
ستران 8,027 5.00
دشیمی 5,799 5.00
ددام 4,788 5.00
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
غگل 23,185 5.08
ختراک 8,373 4.99
قلرست 7,043 4.77
بفجر 10,479 4.74
سپاها 1,679 4.60
غسالم 14,053 4.59
خعتبار 3,032 4.56

بورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
سفارس 3,578 213.551 میلیارد
خساپا 1,300 208.694 میلیارد
فلوله 10,020 193.367 میلیارد
واتی 2,651 184.466 میلیارد
بترانس 6,629 171.962 میلیارد
پارس 39,184 127.368 میلیارد
حتاید 7,283 126.797 میلیارد
نماد قیمت پایانی مقدار
چکارن 18,681 73.64 میلیارد
حفاری 3,843 66.073 میلیارد
واتی 2,651 42.388 میلیارد
شفن 58,411 40.673 میلیارد
پارس 39,184 38.969 میلیارد
شبهرن 21,671 30.304 میلیارد
سفارس 3,578 23.203 میلیارد
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
وتجارت 396 33.943 میلیارد
بفجر 10,479 31.175 میلیارد
کیان 16,693 31.118 میلیارد
وبملت 3,417 24.401 میلیارد
رمپنا 6,074 21.515 میلیارد
وامید 5,448 15.342 میلیارد
امین یکم 10,161 14.866 میلیارد
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

نمودار روز شاخص فرابورسبیشتر


بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شاخص کل 2,629.81 0.66
ارزش بازار اول و دوم 1483.745 هزار میلیارد
تعداد معاملات 105,179
ارزش معاملات 4579.747 میلیارد
حجم معاملات

فرابورس

نماد قیمت پایانی درصد تغییر
گکوثر 13,199 11.71
اعتلا 1,931 10.79
غدیس 6,713 5.15
کرمان 24,391 5.00
شتوکا 21,754 5.00
شپاس 6,216 5.00
غپآذر 6,926 4.99
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
حآسا 2,704 4.99
قشیر 5,897 4.36
پخش 6,999 3.56
ثالوند 3,023 3.48
غگلپا 20,087 3.45
خدیزل 7,669 3.34
چکاپا 4,878 3.31

فرابورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
ذوب 1,792 330.499 میلیارد
اعتماد 24,492 144.25 میلیارد
آکورد 19,173 98.985 میلیارد
شرانل 12,144 61.522 میلیارد
خدیزل 7,669 55.393 میلیارد
چکاپا 4,878 54.542 میلیارد
زگلدشت 11,528 47.861 میلیارد
نماد قیمت پایانی مقدار
دتولید 4,616 31.164 میلیارد
دبالک 4,085 13.561 میلیارد
شراز 32,218 13.498 میلیارد
شرانل 12,144 9.995 میلیارد
بهپاک 8,644 8.705 میلیارد
دی 1,363 7.476 میلیارد
خدیزل 7,669 7.448 میلیارد
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
زگلدشت 11,528 25.006 میلیارد
آکورد 19,173 17.543 میلیارد
ذوب 1,792 12.659 میلیارد
کگهر 10,498 7.768 میلیارد
حسینا 15,988 7.128 میلیارد
میدکو 3,894 3.773 میلیارد
کاریس 29,878 3.056 میلیارد
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

روند شاخص کل را در هفته منتهی به 2 خردادماه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

روند شاخص کل را در هفته منتهی به 2 خردادماه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

65