رکورد ۵۰ هفته‌ای خرید خُرد سهام
سهام
وضعیت تولید « کگل » افت ارزش معاملات سهام چه پیامی دارد؟
سهام
داخلی‌سازی در دو محصول « خدیزل » راهکار جدید برای ایجاد تعادل در فرابورس
سهام
شرایط جدید فروش بلوک « وامید » تفاهم جدید برای نصب صندوق مکانیزه فروش مصوبه سران قوا درباره تامین کسری بودجه بخشنامه بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاری اوراق بهادار
اوراق بدهی
 تحویل نخستین محموله ریل تولید شده در « ذوب » دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسه‌های اعتباری اقدام سازمان خصوصی‌سازی برای هپکو بازگشت پرقدرت حقیقی‌های بازار
سهام
چگونگی بازپرداخت اقساط نیروگاه‌های غیر دولتی ساختمان بازار متشکل ارزی در آتش
ارز
برگزاری محاکمه ۲۶ مدیر سابق سایپا دستور فوری ریاست جمهوری در خصوص هپکو نقشه نیمروز بورس شنبه (30 شهریور)
سهام
ترین‌های فرابورس شنبه (30 شهریور)
سهام

نمودار روز شاخص کلبیشتر


بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل 300,430.11 0.91
شاخص كل (هم وزن) 87,516.67 2.04
ارزش بازار 10979.709 هزار میلیارد
تعداد معاملات 101,135
ارزش معاملات 4173.975 میلیارد
حجم معاملات

بورس

نماد قیمت پایانی تاثیر
جم 13,360 222.03
رمپنا 10,555 192.82
کگل 7,032 179.94
شتران 6,174 154.11
وپاسار 2,335 144.80
دعبید 37,084 94.55
فملی 5,031 74.70
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
غدشت 98,322 5.00
قصفها 33,197 5.00
غگرجی 28,582 5.00
حپترو 24,462 5.00
درازک 23,143 5.00
غنوش 21,991 5.00
قشکر 20,479 5.00
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
خوساز 5,218 4.99
پلاسک 3,608 3.58
شگل 20,648 2.08
ونفت 5,940 1.82
ختراک 17,515 1.51
زپارس 28,282 1.49
کفپارس 32,986 1.35

بورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
ونوین 4,290 426.583 میلیارد
وپاسار 2,335 270.503 میلیارد
جم 13,360 79.909 میلیارد
وتجارت 474 79.395 میلیارد
سفارس 4,456 76.803 میلیارد
غپینو 15,060 69.073 میلیارد
کگل 7,032 65.056 میلیارد
نماد قیمت پایانی مقدار
ونوین 4,290 153.322 میلیارد
سفارس 4,456 60.602 میلیارد
غپینو 15,060 57.228 میلیارد
ولصنم 2,541 37.962 میلیارد
آسیا 4,354 17.565 میلیارد
فایرا 5,937 16.792 میلیارد
کطبس 15,089 15.469 میلیارد
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
فسرب 27,655 18.196 میلیارد
کمند 10,093 11.421 میلیارد
فرآور 56,870 5.308 میلیارد
چدن 13,571 5.102 میلیارد
غچین 39,100 4.858 میلیارد
شفن 71,950 4.74 میلیارد
خپارس 1,341 3.969 میلیارد
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

نمودار روز شاخص فرابورسبیشتر


بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شاخص کل 4,010.83 1.47
ارزش بازار اول و دوم 2235.453 هزار میلیارد
تعداد معاملات 38,202
ارزش معاملات 1588.305 میلیارد
حجم معاملات

فرابورس

نماد قیمت پایانی درصد تغییر
کشرق 26,472 5.00
زنگان 23,578 5.00
کاسپین 18,749 5.00
مفاخر 9,472 5.00
غپآذر 18,771 4.99
داوه 10,392 4.99
دتولید 7,221 4.99
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
گکوثر 40,589 3.25
زدشت 9,461 1.86
ساینا 24,846 1.77
اوان 27,250 1.77
اطلس 43,748 1.51
نطرین 22,055 1.40
اپرداز 14,674 1.23

فرابورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
زاگرس 72,070 192.172 میلیارد
دی 4,796 133.741 میلیارد
ذوب 1,984 80.756 میلیارد
سمگا 7,860 42.905 میلیارد
شغدیر 8,430 41.362 میلیارد
فزرین 9,102 41.109 میلیارد
دریشمک 18,760 35.193 میلیارد
نماد قیمت پایانی مقدار
زاگرس 72,070 17.233 میلیارد
دریشمک 18,760 6.644 میلیارد
سبزوا 7,478 6.328 میلیارد
مادیرا 21,767 6.273 میلیارد
شغدیر 8,430 5.999 میلیارد
تبرک 4,556 4.1 میلیارد
کاسپین 18,749 4.046 میلیارد
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
اعتماد 26,228 12.069 میلیارد
دکپسول 16,592 6.652 میلیارد
شبصیر 20,207 3.637 میلیارد
تلیسه 22,680 3.525 میلیارد
غویتا 17,880 2.627 میلیارد
اتکای 3,043 2.619 میلیارد
ارفع 6,749 1.826 میلیارد
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

روند شاخص کل در هفته منتهی به 21 شهریورماه چگونه ارزیابی می‌شود؟

روند شاخص کل در هفته منتهی به 21 شهریورماه چگونه ارزیابی می‌شود؟

65