مجمع سالانه پتروشیمی پردیس برگزار شد

مقاصد صادراتی « شپدیس »/ برآورد میزان تولید در سال آینده

12:25 - 1400/01/21
مجمع پتروشیمی پردیس در حالی برگزار شد که عمده بحث ها در مجمع بر سر بحث نرخ اوره بود. مدیراین البته کلیاتی از صادرات «شپدیس» را تشریح کردند اما تاکید کردند تمایل دارند جزییات صادرات محرمانه بماند.
مقاصد صادراتی « شپدیس »/ برآورد میزان تولید در سال آینده

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از خبرگزاری ها، مجمع پتروشیمی پردیس درحالی امروز برگزار شد که عمده بحث بر سر نرخ اوره دولتی و بند مشروط حسابرس در این زمینه بود که ممکن است تقسیم سود را تحت تاثیر قرار دهد.

بر مبنای گزارش «شپدیس» که در مجمع قرائت شد، نرخ اوره در ۶ماهه دوم سال ۱۸۳۰ تومان و نرخ خوراک ۷۸۰ تومان برآورد شد. نرخ هاي يوتيليتي در سال ٩٩ نیز كاهشي برآورد شده است. براساس گزارش پتروشیمی پردیس در بودجه سال 99، تولید سال بعد ۲.۹ میلیون تن و تا ۳سال آینده این شرکت معافیت مالیاتی دارد.

مدیران پتروشیمی پردیس در گزارشی اعلام کردند: صادرات انجام مي دهيم ولي اجازه بدهید محرمانه بماند. بر مبنای گزارش مجمع پتروشیمی پردیس، دوره وصول مطالبات بيشتر و گفته شده است با هماهنگي بانك مركزي فروش در بازارهایی صورت می گیرد که بتوان وصول كرد، ولي این روند كند شده است. غیر از فاز یک صادرات، بیشترین مقاصد صادراتی برای آسیا (40 درصد)، آفریقا (40 درصد)، اروپا (21 درصد) و امریکای جنوبی (14 درصد) است.  

مجمع پتروشیمی پردیس برای سال مالی جاری بحث افزايش نرخ خوراك و سوخت منتفي است. تا 31 شهریورماه امسال میانگین به مبلغ ٩.٧٣٠ تومان و در حال حاضر ١١.٣٢٠ تومان نرخ تسعير ارز است. البته سهامداران در پایان مجمع پتروشیمی پردیس 208 تومان به ازای هر سهم تقسیم کردند.