نمودار روز شاخص کلبیشتر


بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل 545,649.37 2.46
شاخص كل (هم وزن) 193,974.64 2.80
ارزش بازار 19927.745 هزار میلیارد
تعداد معاملات 1.142 میلیون
ارزش معاملات 60056.143 میلیارد
حجم معاملات

بورس

نماد قیمت پایانی تاثیر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

بورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

نمودار روز شاخص فرابورسبیشتر


بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شاخص کل 7,018.87 2.25
ارزش بازار اول و دوم 4257.497 هزار میلیارد
تعداد معاملات 749,437
ارزش معاملات 30607.103 میلیارد
حجم معاملات

فرابورس

نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

فرابورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

روند شاخص کل در هفته منتهی به 18 بهمن چگونه ارزیابی می‌شود؟

روند شاخص کل در هفته منتهی به 11 بهمن چگونه ارزیابی می‌شود؟

65