نمودار روز شاخص کلبیشتر

با کدال | کارنامه بهمن‌ « دارویی » ها تحلیل بورس امروز | نقشه نیمروز سه‌شنبه 6 اسفند 98
سهام
گروه‌های پیشتاز بورسی در نیمه دوم 98 عطش واکسن کرونا در بازار | آیا شایعات از کشف درمان درست است؟ با کدال | مروری بر عملکرد گروه سیمان در ماه بهمن پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس دوشنبه 5 اسفند 98 طلا بیش از 2 درصد اوج گرفت؛ نفت بیش از 4 درصد ریخت

بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل 517,911.15 2.81
شاخص كل (هم وزن) 170,829.46 2.76
ارزش بازار 18847.255 هزار میلیارد
تعداد معاملات 771,626
ارزش معاملات 44843.09 میلیارد
حجم معاملات

بورس

نماد قیمت پایانی تاثیر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

بورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

نمودار روز شاخص فرابورسبیشتر

با کدال | کارنامه بهمن‌ « دارویی » ها تحلیل بورس امروز | نقشه نیمروز سه‌شنبه 6 اسفند 98
سهام
گروه‌های پیشتاز بورسی در نیمه دوم 98 عطش واکسن کرونا در بازار | آیا شایعات از کشف درمان درست است؟ با کدال | مروری بر عملکرد گروه سیمان در ماه بهمن پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس دوشنبه 5 اسفند 98 طلا بیش از 2 درصد اوج گرفت؛ نفت بیش از 4 درصد ریخت

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شاخص کل 6,679.73 1.94
ارزش بازار اول و دوم 3932.95 هزار میلیارد
تعداد معاملات 438,134
ارزش معاملات 23422.102 میلیارد
حجم معاملات

فرابورس

نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

فرابورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

روند شاخص کل در هفته منتهی به 18 بهمن چگونه ارزیابی می‌شود؟

روند شاخص کل در هفته منتهی به 11 بهمن چگونه ارزیابی می‌شود؟

65