آینده تحریم‌های امریکا علیه ایران
ارز نفت
اهرم‌های قدرتمند برای سودآوری در بورس
رای دادگاه درباره « سمایه » صادر شد ترین‌های فرابورس دوشنبه (27 اسفند)
سهام
ترین‌های بورس دوشنبه (27 اسفند)
سهام
فروش 200 هزار تن کاتد با وجود تحریم‌ها نقشه نیمروز بورس دوشنبه(27 اسفند)
سهام
حمایت اوپک از نفت
نفت
تداوم اصلاح مقررات در بازار پایه فرابورس
سهام
اطمینان بانک مرکزی به تعادل در بازار دلار
ارز
آغاز فروش فوری سایپا و ایران خودرو گشایش نافرجام نمادها در بازار پایه
سهام
افت نوروزی تولید خودرو در ایران دیده‌بان بورس دوشنبه (27 اسفند)
سهام
ثبت اساسنامه « ما » پذیرش‌های جدید بورس در سال آینده
سهام
واگذاری « مبین » در خارج از معاملات تصمیم جدید صادراتی فولادی‌ها در دقیقه ۹۰
ارز
دلایل هندی‌ها در تداوم خرید نفت ایران
ارز نفت

نمودار روز شاخص کلبیشتر


بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل 175,898.8 1.96
شاخص كل (هم وزن) 32,560.43 1.25
ارزش بازار 6723.728 هزار میلیارد
تعداد معاملات 347,986
ارزش معاملات 25639.248 میلیارد
حجم معاملات

بورس

نماد قیمت پایانی تاثیر
فارس 4,087 454.81
فملی 3,783 324.45
کچاد 4,310 211.80
کگل 7,694 193.07
پارس 36,329 171.41
فولاد 3,478 166.64
جم 12,005 129.25
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
قشهد 14,444 28.16
کگاز 5,082 15.63
رکیش 2,742 13.12
فرآور 29,564 5.00
دسینا 11,515 5.00
حتاید 4,033 5.00
سشمال 1,430 4.99
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
کسرام 23,878 5.00
وبیمه 3,642 3.88
فنورد 8,936 3.64
پدرخش 17,711 3.11
های وب 5,368 3.03
سغرب 3,954 3.02
تکشا 4,962 2.78

بورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
کیان 16,218 578.493 میلیارد
کمند 10,065 510.1 میلیارد
امین یکم 10,016 333.675 میلیارد
فارس 4,087 331.089 میلیارد
وبیمه 3,642 328.47 میلیارد
فملی 3,783 292.504 میلیارد
وبملت 2,939 200.392 میلیارد
نماد قیمت پایانی مقدار
فارس 4,087 183.013 میلیارد
های وب 5,368 101.908 میلیارد
کمند 10,065 87.24 میلیارد
کچاد 4,310 77.06 میلیارد
شیران 4,517 65.717 میلیارد
کگل 7,694 32.715 میلیارد
فملی 3,783 29.8 میلیارد
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خاهن 4,564 28.972 میلیارد
شاراک 6,008 27.714 میلیارد
خپارس 800 11.545 میلیارد
خزامیا 848 11.084 میلیارد
کرماشا 6,610 7.583 میلیارد
تاپیکو 2,245 6.57 میلیارد
وغدیر 1,784 6.327 میلیارد
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

نمودار روز شاخص فرابورسبیشتر


بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شاخص کل 2,206.48 2.30
ارزش بازار اول و دوم 1289.525 هزار میلیارد
تعداد معاملات 437,936
ارزش معاملات 10412.925 میلیارد
حجم معاملات

فرابورس

نماد قیمت پایانی درصد تغییر
غمینو 4,441 12.40
غفارس 12,173 4.99
اوان 33,287 4.98
پخش 2,507 4.94
تلیسه 5,864 4.81
اپرداز 6,976 4.71
وسبحان 1,959 4.65
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
غگلستا 6,913 4.36
غگلپا 12,169 4.00
اتکای 1,538 3.51
ثالوند 1,686 2.88
حآسا 1,554 2.81
قچار 14,913 2.70
بمپنا 13,862 2.63

فرابورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
اعتماد 23,697 753.547 میلیارد
اوصتا 11,408 122.64 میلیارد
کگهر 8,943 120.075 میلیارد
ذوب 1,446 114.118 میلیارد
فماک 7,355 86.2 میلیارد
زاگرس 58,962 85.425 میلیارد
چکاپا 4,143 56.424 میلیارد
نماد قیمت پایانی مقدار
فماک 7,355 86.2 میلیارد
زاگرس 58,962 17.411 میلیارد
اوان 33,287 16.973 میلیارد
کوثر 2,867 10.452 میلیارد
چکاپا 4,143 7.985 میلیارد
ارفع 6,689 5.852 میلیارد
غمینو 4,441 5.409 میلیارد
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
آکورد 18,507 16.485 میلیارد
اعتماد 23,697 13.705 میلیارد
قاسم 8,197 11.476 میلیارد
کگهر 8,943 10.643 میلیارد
شغدیر 6,263 7.302 میلیارد
وسبحان 1,959 7.041 میلیارد
دماوند 30,174 3.197 میلیارد
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

روند شاخص کل را در هفته منتهی به 28 اسفندماه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

روند شاخص کل را در هفته منتهی به 28 اسفندماه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

65