درباره اتفاق مهم بازار در 6 ماه آینده

پیشروان تجدیدی ها| افزایش سرمایه خودرویی ها و بانک ها

12:30 - 1400/01/21
درحالی موضوع افزایش سرمایه از ناحیه تجدید ارزیابی دارایی ها در صدر اخبار قرار گرفته که سهام دو گروه خودرویی و بانکی در این باره پیشرو هستند.
پیشروان تجدیدی ها| افزایش سرمایه خودرویی ها و بانک ها

مهدی رضایتی| تحلیلگر بازار سهام

یکی از اتفافات مهم در 6 ماه آینده اجرایی شدن افزایش سرمایه ها است که بر بازار تاثیر خواهد گذاشت.

 

لیست خودرویی ها

افزایش سرمایه در خودروسازها گریز ناپذیر بنظر می رسد و ابهام اصلی در میزان افزایش سرمایه است. اگر مبنا را بگذاریم خروج از ماده 141: اگر زیان انباشته پایان سال ایران خودرو 15000 میلیارد تومان  باشد، سرمایه باید حدودا 20 برابر شود. با قیمت تئوریک 60-70 تومانی خودرو می تواند تا محدود 1200-1400 تومانی رشد کند

اگر زیان انباشته خساپا به 11000 میلیارد تومان برسد، سرمایه با حدودا 5.5 برابر شود. در اینصورت خساپا می تواند به محدود 330-350 تومان برسد.

اگر زیان انباشته خپارس به 4000 میلیارد تومان برسد، سرمایه شرکت باید حدودا 3.5 برابر شود. یعنی با تئوریک 60-70 تومانی قیمت می تواند تا بیش از 210 تومان رشد کند.

بیش تر بدانیم: انواع افزایش سرمایه را بشناسیم

 

لیست بانکی ها

وپاسار: وپاسار زیان انباشته ندارد اما اگر بخواهد جاماندگی خود از رشد بانکی ها را جبران کند ناچار است افزایش سرمایه دهد. افزایش 3 تا 4 برابر سرمایه می تواند قیمت سهم را به بیش از 300 تومان برساند.

دی: اگر افزایش سرمایه 2000 درصدی بانک دی تحقق پیدا کند قیمت سهم می تواند با رشد بیش از دو برابری به 600-700 تومان برسد.

وشهر: بانک شهر صورت مالی جدیدی ندارد اما با زیان انباشته سال 96، سرمایه را باید 6 تا 7 برابر بیشتر کند تا از ماده 141 خارج شود. قیمت سهم هم اکنون 147 تومان است که درصورت افزایش سرمایه می تواند تا برابر رشد کند. 

بانک های پارسیان، اقتصاد نوین و سامان  نیز احتمالا افزایش سرمایه های مشابهی خواهند داشت. بانک ملت نیز افزایش سرمایه دارد اما جذابیتش بیشتر به خاطر سود تسعیر ارز قابل توجه آن خواهد بود.