قیمت پایانی تغییر درصد
1,786 8.00 0.45

داده ها

آخرین معامله 1,798 4.00 0.22
قیمت پایانی 1,786 8.00 0.45
اولین قیمت 1,759
قیمت دیروز 1,794
بازه روز 1,809 1,740
قیمت مجاز 1,883 1,705
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1786
تعداد سهام 13.131 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.163 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 69
حجم معاملات 877,485
ارزش معاملات 1.534 میلیارد
ارزش بازار 23.452 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 235,234 877,485
حقوقی 642,251 0
تعداد خرید فروش
مجموع 24 34
حقیقی 23 34
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.147 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 1,765 1,796 2,000 1
1 1,500 1,763 1,797 4,000 1
1 67,596 1,762 1,798 585 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65