قیمت پایانی تغییر درصد
2,952 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,920 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,952 0.00 0.00
اولین قیمت 2,980
قیمت دیروز 2,952
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,091 2,797
بازه هفته 3,025 2,710
بازه سال - -
P/E 2952
تعداد سهام 13.131 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.451 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 38.763 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,901 2,938 121,700 3
24 470,632 2,900 2,939 31,700 1
4 39,556 2,899 2,940 418,543 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65