قیمت پایانی تغییر درصد
2,431 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,460 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,431 0.00 0.00
اولین قیمت 2,370
قیمت دیروز 2,431
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,990 1,802
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2431
تعداد سهام 13.131 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.252 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 31.921 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 420 2,400 2,460 36,738 2
1 430 2,330 2,520 12,000 1
1 5,000 2,326 2,545 5,797 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65