قیمت پایانی تغییر درصد
4,300 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,275 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,300 0.00 0.00
اولین قیمت 4,320
قیمت دیروز 4,300
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,723 4,275
بازه هفته 4,930 4,630
بازه سال - -
P/E 4300
تعداد سهام 13.131 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.077 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 56.463 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,000 4,100 4,275 14.876 میلیون 340
1 500 4,085 4,276 7,197 3
1 10,000 3,950 4,277 10,747 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65