قیمت پایانی تغییر درصد
4,199 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,190 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,199 0.00 0.00
اولین قیمت 4,100
قیمت دیروز 4,199
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,416 3,996
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4199
تعداد سهام 13.131 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.358 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 55.137 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 40,000 4,150 4,190 43,569 2
1 7,200 4,137 4,200 43,238 4
1 250 4,135 4,201 39,180 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65