قیمت پایانی تغییر درصد
1,263 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,317 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,263 0.00 0.00
اولین قیمت 1,317
قیمت دیروز 1,263
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,326 1,200
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1263
تعداد سهام 13.131 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.584 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
502 40.771 میلیون 1,317 1,571 700 1
3 9,920 1,310 1,599 39,500 1
1 26,275 1,288 1,611 586 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65