قیمت پایانی تغییر درصد
4,390 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,449 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,390 0.00 0.00
اولین قیمت 4,429
قیمت دیروز 4,390
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,990 1,802
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4390
تعداد سهام 13.131 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.252 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 57.645 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,200 4,331 4,450 38,650 3
2 17,950 4,330 4,460 15,000 1
1 100,000 4,321 4,486 1,223 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65