قیمت پایانی تغییر درصد
1,509 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,548 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,509 0.00 0.00
اولین قیمت 1,510
قیمت دیروز 1,509
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,177 1,065
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 414975
تعداد سهام 6.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.658 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 84,505 1,460 1,550 61,000 3
1 40,000 1,451 1,554 20,000 1
1 11,300 1,407 1,555 67,363 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65