قیمت پایانی تغییر درصد
3,194 86.00 2.62

داده ها

آخرین معامله 3,116 164.00 5.00
قیمت پایانی 3,194 86.00 2.62
اولین قیمت 3,202
قیمت دیروز 3,280
بازه روز 3,360 3,116
قیمت مجاز 3,444 3,116
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 878350
تعداد سهام 6.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,551
حجم معاملات 46.805 میلیون
ارزش معاملات 149.471 میلیارد
ارزش بازار 20.442 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 38.356 میلیون 46.335 میلیون
حقوقی 8.449 میلیون 470,000
تعداد خرید فروش
مجموع 756 507
حقیقی 751 505
حقوقی 5 2
تغییر حقوقی به حقیقی 25.485 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,087 3,116 14.192 میلیون 349
0 0 0 3,117 28,142 2
0 0 0 3,120 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65