قیمت پایانی تغییر درصد
4,606 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,550 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,606 0.00 0.00
اولین قیمت 4,688
قیمت دیروز 4,606
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,023 4,545
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1266650
تعداد سهام 6.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 29.478 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 4,550 4,550 177,357 3
1 6,600 4,548 4,600 25,000 1
5 156,800 4,546 4,610 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65