قیمت پایانی تغییر درصد
1,130 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,130 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,130 0.00 0.00
اولین قیمت 1,130
قیمت دیروز 1,130
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,186 1,074
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 310750
تعداد سهام 6.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.232 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 122,000 1,092 1,130 234,889 6
0 0 0 1,208 3,426 1
0 0 0 1,210 1,579 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/30)

65