اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت ایران خودرو خراسان(سهامی خاص))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری سمند(سهامی خاص))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت آزمایشی و تحقیقات و قطعات مجموعه های خودرو)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت ایران خورو فارس)
قیمت پایانی تغییر درصد
2,639 110.00 4.35

داده ها

آخرین معامله 2,655 126.00 4.98
قیمت پایانی 2,639 110.00 4.35
اولین قیمت 2,514
قیمت دیروز 2,529
بازه روز 2,655 2,514
قیمت مجاز 2,655 2,403
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 205842
تعداد سهام 15.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.569 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,402
حجم معاملات 16.063 میلیون
ارزش معاملات 42.395 میلیارد
ارزش بازار 40.377 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 15.062 میلیون 11.971 میلیون
حقوقی 1.001 میلیون 4.093 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 436 398
حقیقی 433 393
حقوقی 3 5
تغییر حقوقی به حقیقی 8.158 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,498 2,655 2,660 1,000 1
1 2,000 2,651 2,681 1,000 1
2 30,500 2,650 2,699 3,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65