قیمت پایانی تغییر درصد
3,170 1.00 0.03

داده ها

آخرین معامله 3,187 16.00 0.50
قیمت پایانی 3,170 1.00 0.03
اولین قیمت 3,150
قیمت دیروز 3,171
بازه روز 3,232 3,074
قیمت مجاز 3,329 3,013
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 247260
تعداد سهام 15.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.948 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,303
حجم معاملات 32.566 میلیون
ارزش معاملات 103.244 میلیارد
ارزش بازار 48.501 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 31.804 میلیون 23.756 میلیون
حقوقی 762,116 8.81 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,112 839
حقیقی 1,108 820
حقوقی 4 19
تغییر حقوقی به حقیقی 25.512 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 70,000 3,172 3,187 6,000 1
1 3,000 3,171 3,189 17,050 2
2 9,600 3,170 3,193 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65