قیمت پایانی تغییر درصد
2,960 76.00 2.64

داده ها

آخرین معامله 3,028 144.00 4.99
قیمت پایانی 2,960 76.00 2.64
اولین قیمت 2,935
قیمت دیروز 2,884
بازه روز 3,028 2,880
قیمت مجاز 2,888 2,614
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 230880
تعداد سهام 15.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.817 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,830
حجم معاملات 20.196 میلیون
ارزش معاملات 59.775 میلیارد
ارزش بازار 45.288 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 17.899 میلیون 16.743 میلیون
حقوقی 2.297 میلیون 3.453 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 406 679
حقیقی 403 656
حقوقی 3 23
تغییر حقوقی به حقیقی 3.422 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
206 15.615 میلیون 3,028 3,030 60,768 6
1 100,000 3,027 3,031 50,000 1
1 500 3,022 3,044 24,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65