قیمت پایانی تغییر درصد
2,690 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,710 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,690 0.00 0.00
اولین قیمت 2,650
قیمت دیروز 2,690
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,798 2,532
بازه هفته 2,950 2,845
بازه سال - -
P/E 1347690
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.436 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 134.5 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,721 2,721 89,698 2
4 4,000 2,710 2,724 300,000 10
2 51,000 2,709 2,725 84,892 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65