قیمت پایانی تغییر درصد
1,798 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,783 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,798 0.00 0.00
اولین قیمت 1,857
قیمت دیروز 1,798
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,962 1,776
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 900798
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 7.331 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 89.9 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 110,000 1,789 1,789 18,000 1
1 5,000 1,788 1,790 20,464 1
9 338,561 1,783 1,793 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65