قیمت پایانی تغییر درصد
3,421 38.00 1.12

داده ها

آخرین معامله 3,395 12.00 0.35
قیمت پایانی 3,421 38.00 1.12
اولین قیمت 3,391
قیمت دیروز 3,383
بازه روز 3,475 3,382
قیمت مجاز 2,272 2,056
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1713921
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.474 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,655
حجم معاملات 45.799 میلیون
ارزش معاملات 156.674 میلیارد
ارزش بازار 171.05 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 34.823 میلیون 39.399 میلیون
حقوقی 10.976 میلیون 6.399 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 581 645
حقیقی 566 619
حقوقی 15 26
تغییر حقوقی به حقیقی 15.656 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 3,399 3,405 500 1
4 92,043 3,395 3,406 100,000 1
1 7,929 3,394 3,415 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65