قیمت پایانی تغییر درصد
2,470 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,469 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,470 0.00 0.00
اولین قیمت 2,498
قیمت دیروز 2,470
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,272 2,056
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1237470
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.474 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 123.5 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 1.269 میلیون 2,460 2,460 30,000 1
2 51,088 2,459 2,461 48,131 1
1 10,000 2,458 2,470 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65