قیمت پایانی تغییر درصد
2,917 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,912 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,917 0.00 0.00
اولین قیمت 2,930
قیمت دیروز 2,917
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,272 2,056
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1461417
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.474 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 145.85 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 23,155 2,900 2,900 3,000 1
4 226,394 2,895 2,913 159,158 3
1 1,500 2,894 2,914 2,050 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65