قیمت پایانی تغییر درصد
5,368 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,383 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,368 0.00 0.00
اولین قیمت 5,300
قیمت دیروز 5,368
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,636 5,100
بازه هفته 5,720 5,251
بازه سال - -
P/E 2689368
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.849 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 268.4 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,700 5,300 5,399 25,000 1
1 20,000 5,280 5,400 15,000 1
1 5,000 5,270 5,435 9,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65