قیمت پایانی تغییر درصد
1,742 22.00 1.25

داده ها

آخرین معامله 1,735 29.00 1.64
قیمت پایانی 1,742 22.00 1.25
اولین قیمت 1,763
قیمت دیروز 1,764
بازه روز 1,763 1,710
قیمت مجاز 1,851 1,675
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 489502
تعداد سهام 50.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 790
حجم معاملات 16.468 میلیون
ارزش معاملات 28.692 میلیارد
ارزش بازار 87.797 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.077 میلیون 10.398 میلیون
حقوقی 6.391 میلیون 6.07 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 183 133
حقیقی 180 130
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 559.241 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,735 1,735 18,527 1
2 23,000 1,734 1,739 10,000 1
1 1,735 1,732 1,743 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65