قیمت پایانی تغییر درصد
1,192 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,189 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,192 0.00 0.00
اولین قیمت 1,164
قیمت دیروز 1,192
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,048 950
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 334952
تعداد سهام 50.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 60.077 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,148 1,195 4,800 1
1 2,000 1,140 1,198 100,000 1
1 3,000 1,130 1,200 109,999 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65