قیمت پایانی تغییر درصد
1,470 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,465 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,470 0.00 0.00
اولین قیمت 1,482
قیمت دیروز 1,470
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,048 950
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 413070
تعداد سهام 50.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 74.088 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 60,000 1,469 1,469 314,652 10
2 200,000 1,456 1,470 608,000 10
1 30,000 1,455 1,471 30,050 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65