قیمت پایانی تغییر درصد
999 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 999 0.00 0.00
قیمت پایانی 999 0.00 0.00
اولین قیمت 996
قیمت دیروز 999
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,048 950
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 280719
تعداد سهام 50.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 50.35 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 999 999 555,374 23
1 7,406 992 1,000 3.307 میلیون 73
2 2,655 991 1,001 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1395/09/1)

65