قیمت پایانی تغییر درصد
1,297 17.00 1.29

داده ها

آخرین معامله 1,285 29.00 2.21
قیمت پایانی 1,297 17.00 1.29
اولین قیمت 1,317
قیمت دیروز 1,314
بازه روز 1,317 1,280
قیمت مجاز 1,048 950
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 364457
تعداد سهام 50.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 3,949
حجم معاملات 85.042 میلیون
ارزش معاملات 110.314 میلیارد
ارزش بازار 65.369 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 40.007 میلیون 79.167 میلیون
حقوقی 45.035 میلیون 5.875 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 867 580
حقیقی 862 576
حقوقی 5 4
تغییر حقوقی به حقیقی 50.791 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 226,432 1,285 1,286 100,000 1
4 75,334 1,284 1,287 13,532 2
2 88,766 1,283 1,289 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65