قیمت پایانی تغییر درصد
2,130 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,180 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,130 0.00 0.00
اولین قیمت 2,195
قیمت دیروز 2,130
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,305 2,087
بازه هفته 2,200 2,042
بازه سال - -
P/E 598530
تعداد سهام 50.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.728 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 107.352 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 2,174 2,180 5,000 1
6 70,509 2,171 2,181 50,000 1
3 51,960 2,170 2,184 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65