قیمت پایانی تغییر درصد
1,290 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,280 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,290 0.00 0.00
اولین قیمت 1,300
قیمت دیروز 1,290
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,354 1,226
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 154800
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 7.843 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 30.65 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 35,000 1,249 1,300 49,742 1
1 30,000 1,212 1,302 1,277 1
0 0 0 1,330 1,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65