قیمت پایانی تغییر درصد
2,232 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,229 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,232 0.00 0.00
اولین قیمت 2,300
قیمت دیروز 2,232
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,156 1,046
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 267840
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.091 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 53.032 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,600 2,229 2,229 59,000 3
1 8,000 2,130 2,239 8,539 2
1 11,000 2,035 2,250 108,150 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65