قیمت پایانی تغییر درصد
2,934 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,969 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,934 0.00 0.00
اولین قیمت 2,930
قیمت دیروز 2,934
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,969 2,687
بازه هفته 2,969 2,520
بازه سال - -
P/E 352080
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.84 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 69.712 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 48,484 2,969 0 0 0
1 6,300 2,961 0 0 0
1 10,000 2,950 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65