قیمت پایانی تغییر درصد
3,139 99.00 3.06

داده ها

آخرین معامله 3,117 121.00 3.74
قیمت پایانی 3,139 99.00 3.06
اولین قیمت 3,268
قیمت دیروز 3,238
بازه روز 3,268 3,080
قیمت مجاز 3,399 3,077
بازه هفته 3,380 2,950
بازه سال - -
P/E 376680
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.159 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,007
حجم معاملات 10.76 میلیون
ارزش معاملات 33.774 میلیارد
ارزش بازار 74.583 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.853 میلیون 7.889 میلیون
حقوقی 2.875 میلیون 2.839 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 342 201
حقیقی 339 198
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 110.628 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,813 3,104 3,117 31,550 1
2 84,534 3,100 3,119 9,450 2
6 83,974 3,099 3,120 127,356 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65