قیمت پایانی تغییر درصد
1,837 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,790 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,837 0.00 0.00
اولین قیمت 1,790
قیمت دیروز 1,837
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,156 1,046
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 220440
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.091 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 43.647 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 14,609 1,788 1,790 50,000 1
1 10,000 1,787 1,815 45,000 1
1 1,000 1,786 1,816 58,257 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/4)

65