قیمت پایانی تغییر درصد
1,104 6.00 0.54

داده ها

آخرین معامله 1,090 20.00 1.80
قیمت پایانی 1,104 6.00 0.54
اولین قیمت 1,086
قیمت دیروز 1,110
بازه روز 1,100 1,075
قیمت مجاز 1,156 1,046
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 132480
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.091 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 212
حجم معاملات 2.722 میلیون
ارزش معاملات 2.97 میلیارد
ارزش بازار 26.231 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 999,399 2.722 میلیون
حقوقی 1.722 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 67 82
حقیقی 63 82
حقوقی 4 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.901 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,400 1,090 1,097 52,326 1
1 20,000 1,085 1,098 105,100 3
3 23,700 1,080 1,099 20,924 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/25)

65