قیمت پایانی تغییر درصد
891 2.00 0.22

داده ها

آخرین معامله 900 7.00 0.78
قیمت پایانی 891 2.00 0.22
اولین قیمت 877
قیمت دیروز 893
بازه روز 901 877
قیمت مجاز 962 926
بازه هفته 965 920
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 15.573 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,049
حجم معاملات 18.62 میلیون
ارزش معاملات 16.589 میلیارد
ارزش بازار 13.875 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 18.62 میلیون 8.36 میلیون
حقوقی 0 10.26 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 166 109
حقیقی 166 106
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 9.141 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 932 933 412,617 9
11 460,130 930 934 1.8 میلیون 38
7 95,339 928 935 1.702 میلیون 35

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65