قیمت پایانی تغییر درصد
2,577 54.00 2.14

داده ها

آخرین معامله 2,598 75.00 2.97
قیمت پایانی 2,577 54.00 2.14
اولین قیمت 2,488
قیمت دیروز 2,523
بازه روز 2,598 2,461
قیمت مجاز 2,652 2,498
بازه هفته 2,666 2,511
بازه سال - -
P/E 324702
تعداد سهام 8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 583
حجم معاملات 8.362 میلیون
ارزش معاملات 21.546 میلیارد
ارزش بازار 20.616 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.2 میلیون 7.98 میلیون
حقوقی 2.162 میلیون 381,735
تعداد خرید فروش
مجموع 72 108
حقیقی 68 106
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 4.588 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,000 2,554 2,557 3,637 1
1 20,000 2,553 2,558 24,000 1
4 102,300 2,552 2,560 40,941 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65