قیمت پایانی تغییر درصد
1,333 12.00 0.89

داده ها

آخرین معامله 1,336 9.00 0.67
قیمت پایانی 1,333 12.00 0.89
اولین قیمت 1,374
قیمت دیروز 1,345
بازه روز 1,374 1,319
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 167958
تعداد سهام 8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 393
حجم معاملات 3.829 میلیون
ارزش معاملات 5.102 میلیارد
ارزش بازار 10.664 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.829 میلیون 3.479 میلیون
حقوقی 0 350,000
تعداد خرید فروش
مجموع 143 82
حقیقی 143 81
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 466.55 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65