قیمت پایانی تغییر درصد
1,087 14.00 1.30

داده ها

آخرین معامله 1,094 21.00 1.96
قیمت پایانی 1,087 14.00 1.30
اولین قیمت 1,068
قیمت دیروز 1,073
بازه روز 1,110 1,050
قیمت مجاز 1,126 1,020
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7609
تعداد سهام 22.72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.088 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 5,523
حجم معاملات 109.719 میلیون
ارزش معاملات 119.295 میلیارد
ارزش بازار 24.697 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 106.759 میلیون 105.13 میلیون
حقوقی 2.96 میلیون 4.59 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,377 1,307
حقیقی 1,374 1,303
حقوقی 3 4
تغییر حقوقی به حقیقی 1.771 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,093 1,094 1,686 1
6 118,870 1,090 1,095 1,500 1
5 109,720 1,089 1,096 14,498 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65