قیمت پایانی تغییر درصد
892 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 883 0.00 0.00
قیمت پایانی 892 0.00 0.00
اولین قیمت 910
قیمت دیروز 892
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,050 950
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6244
تعداد سهام 22.72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.088 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.266 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 886 889 10,000 1
9 233,239 883 890 20,000 1
4 88,701 882 893 55,329 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65