قیمت پایانی تغییر درصد
800 6.00 0.76

داده ها

آخرین معامله 803 9.00 1.13
قیمت پایانی 800 6.00 0.76
اولین قیمت 803
قیمت دیروز 794
بازه روز 811 793
قیمت مجاز 1,050 950
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5600
تعداد سهام 22.72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.088 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,988
حجم معاملات 53.88 میلیون
ارزش معاملات 43.107 میلیارد
ارزش بازار 18.176 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 36.948 میلیون 51.38 میلیون
حقوقی 16.932 میلیون 2.5 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 687 638
حقیقی 685 637
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 11.545 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,244 802 807 47,000 1
1 100,000 801 808 156,000 3
5 110,500 800 809 290,100 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65