قیمت پایانی تغییر درصد
915 38.00 4.33

داده ها

آخرین معامله 920 43.00 4.90
قیمت پایانی 915 38.00 4.33
اولین قیمت 890
قیمت دیروز 877
بازه روز 920 890
قیمت مجاز 920 834
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6405
تعداد سهام 22.72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.088 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,944
حجم معاملات 56.009 میلیون
ارزش معاملات 51.246 میلیارد
ارزش بازار 20.789 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 56.009 میلیون 48.006 میلیون
حقوقی 0 8.003 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 603 820
حقیقی 603 818
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 7.323 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
27 1.23 میلیون 920 925 22,000 1
2 7,000 919 927 8,000 1
3 9,136 918 930 22,900 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65