قیمت پایانی تغییر درصد
1,282 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,299 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,282 0.00 0.00
اولین قیمت 1,310
قیمت دیروز 1,282
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,408 1,274
بازه هفته 1,378 1,274
بازه سال - -
P/E 8974
تعداد سهام 22.72 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 7.321 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 29.127 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,296 1,299 445,493 5
1 1,153 1,294 1,300 1.61 میلیون 19
2 14,911 1,293 1,303 49,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65