قیمت پایانی تغییر درصد
1,125 31.00 2.83

داده ها

آخرین معامله 1,148 54.00 4.94
قیمت پایانی 1,125 31.00 2.83
اولین قیمت 1,104
قیمت دیروز 1,094
بازه روز 1,148 1,090
قیمت مجاز 1,376 1,246
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 114750
تعداد سهام 39.267 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.006 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,810
حجم معاملات 48.267 میلیون
ارزش معاملات 54.285 میلیارد
ارزش بازار 44.175 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 47.967 میلیون 48.227 میلیون
حقوقی 300,000 39,862
تعداد خرید فروش
مجموع 961 1,133
حقیقی 960 1,132
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 292.655 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
178 12.308 میلیون 1,148 1,149 3,526 4
1 2,000 1,146 1,150 267,000 9
1 2,000 1,145 1,151 1,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65