قیمت پایانی تغییر درصد
1,266 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,263 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,266 0.00 0.00
اولین قیمت 1,240
قیمت دیروز 1,266
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,376 1,246
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 129132
تعداد سهام 39.267 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.006 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 49.712 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 34,174 1,263 1,264 100,000 1
6 248,782 1,260 1,267 63,000 1
1 5,000 1,258 1,270 14,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65