قیمت پایانی تغییر درصد
1,282 51.00 3.83

داده ها

آخرین معامله 1,271 62.00 4.65
قیمت پایانی 1,282 51.00 3.83
اولین قیمت 1,330
قیمت دیروز 1,333
بازه روز 1,330 1,268
قیمت مجاز 1,376 1,246
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 130764
تعداد سهام 39.267 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.006 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 12,464
حجم معاملات 203.492 میلیون
ارزش معاملات 260.923 میلیارد
ارزش بازار 50.34 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 197.676 میلیون 189.946 میلیون
حقوقی 5.816 میلیون 13.546 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 4,249 1,966
حقیقی 4,243 1,961
حقوقی 6 5
تغییر حقوقی به حقیقی 9.91 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 405,256 1,271 1,271 100,000 1
28 1.448 میلیون 1,270 1,273 50,000 1
17 596,141 1,269 1,274 200,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65