قیمت پایانی تغییر درصد
1,281 53.00 3.97

داده ها

آخرین معامله 1,268 66.00 4.95
قیمت پایانی 1,281 53.00 3.97
اولین قیمت 1,339
قیمت دیروز 1,334
بازه روز 1,350 1,268
قیمت مجاز 1,400 1,268
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 130662
تعداد سهام 39.267 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 7.559 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 8,521
حجم معاملات 164.882 میلیون
ارزش معاملات 211.254 میلیارد
ارزش بازار 50.301 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 151.885 میلیون 160.053 میلیون
حقوقی 12.997 میلیون 4.829 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 3,082 1,118
حقیقی 3,073 1,114
حقوقی 9 4
تغییر حقوقی به حقیقی 10.464 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,265 1,268 25.636 میلیون 372
1 1,000 1,257 1,269 2,001 2
2 51,000 1,250 1,270 665,714 8

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65