قیمت پایانی تغییر درصد
1,371 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,378 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,371 0.00 0.00
اولین قیمت 1,370
قیمت دیروز 1,371
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,381 1,251
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 139842
تعداد سهام 39.267 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.418 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 53.835 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 36,143 1,377 1,378 32,110 1
10 244,032 1,376 1,379 505,069 11
17 474,820 1,375 1,380 8.076 میلیون 133

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65