قیمت پایانی تغییر درصد
1,956 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,958 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,956 0.00 0.00
اولین قیمت 1,945
قیمت دیروز 1,956
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,035 1,843
بازه هفته 2,215 1,938
بازه سال - -
P/E 199512
تعداد سهام 39.267 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.808 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 76.806 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 54,202 1,958 1,958 100,400 2
11 174,384 1,955 1,959 232,014 4
3 27,208 1,954 1,960 52,800 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65