قیمت پایانی تغییر درصد
1,753 20.00 1.15

داده ها

آخرین معامله 1,731 2.00 0.12
قیمت پایانی 1,753 20.00 1.15
اولین قیمت 1,735
قیمت دیروز 1,733
بازه روز 1,800 1,720
قیمت مجاز 1,819 1,647
بازه هفته 1,770 1,710
بازه سال - -
P/E 178806
تعداد سهام 39.267 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.814 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 6,365
حجم معاملات 101.544 میلیون
ارزش معاملات 178.027 میلیارد
ارزش بازار 68.834 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 92.969 میلیون 96.765 میلیون
حقوقی 8.575 میلیون 4.779 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 2,012 1,292
حقیقی 2,003 1,287
حقوقی 9 5
تغییر حقوقی به حقیقی 6.655 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 35,700 1,727 1,740 502,463 8
2 10,000 1,726 1,742 10,000 1
1 2,000 1,725 1,743 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65