ارزش تغییر درصد
39.16 0.16 0.41

قیمت‌ها

اونس طلا 1885 1.00 (0.05%)
نفت سبک 39.16 0.16 (0.41%)
نفت برنت 41.34 0.11 (0.27%)
بنزین 1.1541 0.00 (0.38%)
گاز طبیعی 2.51 0.00 (0.04%)
گازوئیل 324.38 0.63 (0.19%)
آلومینیوم 1768.3 2.00 (0.11%)
نیکل 14377.5 42.50 (0.3%)
سرب 1828.3 6.70 (0.37%)
روی 2395.5 15.00 (0.63%)
مس 6595 16.80 (0.25%)
اونس پلاتین 874.5 3.55 (0.41%)