ارزش تغییر درصد
61.19 0.19 0.31

قیمت‌ها

اونس طلا 1743 1.00 (0.06%)
نفت سبک 61.19 0.19 (0.31%)
نفت برنت 64.72 0.01 (0.02%)
بنزین 1.9845 0.00 (0.18%)
گاز طبیعی 2.635 0.01 (0.3%)
گازوئیل 517.88 0.25 (0.05%)
آلومینیوم 2314.3 0.50 (0.02%)
نیکل 16235 2.50 (0.02%)
سرب 1991 0.30 (0.02%)
روی 2813.8 3.30 (0.12%)
مس 9011.8 13.80 (0.15%)
اونس پلاتین 1180.3 4.30 (0.37%)