ارزش تغییر درصد
52.61 0.07 0.13

قیمت‌ها

اونس طلا 1844 3.00 (0.16%)
نفت سبک 52.61 0.07 (0.13%)
نفت برنت 55.69 0.09 (0.16%)
بنزین 1.5695 0.00 (0.03%)
گاز طبیعی 2.692 0.01 (0.3%)
گازوئیل 452.88 0.75 (0.17%)
آلومینیوم 2003 3.80 (0.19%)
نیکل 17897.5 40.00 (0.22%)
سرب 2050 2.00 (0.1%)
روی 2606 6.00 (0.23%)
مس 7922.5 16.00 (0.2%)
اونس پلاتین 1081.1 4.50 (0.42%)