بازار بورس تهران چند سکه می‌ارزد؟

14:11 - 1403/01/04
ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران در روزهای پایانی سال 1402 در محدوده های 7500 هزار میلیارد تومانی قرار داشت، رقمی که در ابتدای سال 1402 بیش از 9000 هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

برای این که وضعیت شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را با تورم و رشد بازارهای موازی مقایسه کنیم، می‌توانیم ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران با سکه قیاس کنیم.

 

البته فراموش نکنید که بازار ما در این چند سال با عرضه‌های اولیه زیادی مواجه شده است و همچنین با سودهای نقدی که در بازار پرداخت شده است نیز در نظر گرفته شده تا وضعیت نابسامان بازار دیده شود.

کل بازار بورس تهران را با پرداخت چیزی نزدیک به 200 میلیون سکه می‌توان خرید، رقمی که در ابتدایی ترین روزهای زمستان 1402 به آن رسید و در کل این فصل در این محدوده قرار داشت.

البته در بهمن ماه 1401 نیز بازار به این رقم رسیده بود و با رشد ایجاد شده تا اردیبهشت ماه 1402 ارزش بازار بورس تهران به 300 میلیون سکه رسید اما اوج این قیمت را می‌توان در مرداد ماه 1399 برای بازار سرمایه در نظر گرفت که ارزش بازار بورس تهران برابر با 730 میلیون سکه شد!

و حالا با افت بیش از 500 میلیونی ( سکه ) در محدوده های 200 میلیونی ( سکه ) قرار دارد. 

همچنین با محاسبه شاخص با قیمت دلار بازار آزاد ارزش بازار به ارقامی کمتر از 130 میلیارد دلار خواهد رسید!

ارزش دلاری بورس تهران در نیمه مرداد ماه سال 99 به 356.7 میلیارد دلار رسیده بود و تراز شاخص کل در سطح 2 میلیون و 78 هزار واحدی قرار داشت.

در حال حاضر نیز تراز شاخص کل در محدوده 2 میلیون و 71 هزار واحدی قرار دارد اما ارزش دلاری بازار با 231 میلیارد دلار کاهش به سطح 125.9 میلیارد دلاری رسیده است.