نتایج 5 مرحله حراج شمش طلا در مرکز مبادله

17:01 - 1402/11/16
از 27 دی امسال مرکز مبادله 5 مرحله حراج شمش طلا انجام داده که در مجموع این حراج ها بیش از 200 شمش طلای یک کیلوگرمی به فروش رسیده است.

سه هفته از آغاز فروش شمش طلا در مرکز مبادله طلا و ارز می‌گذرد که آخرین حراج 15 بهمن برگزار شد. در این حراج 94 قطعه شمش طلای یک کیلوگرمی با نرخ متوسط 3 میلیارد و 535 میلیون تومان به فروش رسید. آمارها نشان می‌دهد در مجموع این 5 حراج، تاکنون 231 شمش به فروش رسیده که ارزش مجموع آنها 830 میلیارد تومان بوده است.