جذابیت فروش در بازار سکه

10:41 - 1400/11/13
برخی از سکه بازان در شرایط کنونی امیدوارند که دلار بار دیگر در مسیر صعوی قرار بگیرد و به این ترتیب مانع از نزول بیشتر فلز گران بهای داخلی شود.

 ارزش ذاتی سکه هم چنان زیر مرز ۱۲ میلیون تومانی قرار دارد. با توجه به اینکه دلار در روزهای اخیر رشد خاصی را تجربه نکرده است، از لحاظ بنیادی سکه امامی موقعیت محکمی ندارد که خود را بالای محدوده ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تثبیت کند. 

 

هر لحظه امکان دارد که با افت بیشتر قیمت دلار، مقاومت بازاری سکه شکسته و فلز گران بهای داخلی وارد کانال ۱۱ میلیون تومانی شود. سکه در صورتی که حمایت ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هرار تومانی را از دست بدهد، از نگاه تحلیل گران فنی، شانس زیادی برای از دست دادن مرز ۱۲ میلیون تومانی خواهد داشت و به احتمال زیاد به سوی حمایت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حرکت خواهد کرد.

جذابیت فروش در بازار سکه11

برخی از سکه بازان در شرایط کنونی امیدوارند که دلار بار دیگر در مسیر صعوی قرار بگیرد و به این ترتیب مانع از نزول بیشتر فلز گران بهای داخلی شود. همین موضوع موجب شده است که رفتارهای مقاومتی سکه بازان در محدوده ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بیشتر شود.

با این حال از لحاظ بنیادی، ارزش ذاتی چنان پایین است که فروش سکه از جذابیت زیادی برخوردار است. معامله گران می توانند سکه خود را بالای ارزش ذاتی به فروش برسانند و پس از آن وارد بازارهای دیگر شوند

جذابیت فروش در بازار سکه9