بازارهای کاندید سوددهی در سال جاری

15:02 - 1400/10/24
تصمیمات بانک‌های مرکزی برای اقتصاد علاوه بر اثرگذاری بر شاخص‌های اقتصادی روند نوسان بازارهای مالی و کالایی در دنیا را نیز جهت می‌دهند.

در واقع بررسی بازار کامودیتی و برآورد چشم‌انداز این بازار بدون توجه به چشم‌انداز اقتصاد جهانی ممکن نیست. در این میان تصمیمات فدرال رزرو به‌عنوان بانک مرکزی پیشرو نقشی ویژه در آینده اقتصاد جهانی خواهد داشت.

از همین رو در این برنامه از کامکس در گفت‌وگو با فاطمه عبدالشاه تحلیلگر کارگزاری بانک صنعت و معدن به بررسی تصمیمات احتمالی فدرال رزرو برای اقتصاد ایالات متحده آمریکا و نتیجه این تصمیمات بر بازارهای کالایی پرداخته شد.