ارزش تغییر درصد
64.03 0.07 0.11

قیمت‌ها

اونس طلا 1697 3.00 (0.18%)
نفت سبک 64.03 0.07 (0.11%)
نفت برنت 66.97 0.09 (0.13%)
بنزین 2.002 0.00 (0.12%)
گاز طبیعی 2.744 0.00 (0.11%)
گازوئیل 535.75 0.75 (0.14%)
آلومینیوم 2133.5 0.00 (0%)
نیکل 15985 0.00 (0%)
سرب 2006.5 0.00 (0%)
روی 2739.8 0.00 (0%)
مس 8751.3 0.00 (0%)
اونس پلاتین 1130.3 0.20 (0.02%)