ارزش تغییر درصد
40.02 0.10 0.25

قیمت‌ها

اونس طلا 1859 4.00 (0.22%)
نفت سبک 40.02 0.10 (0.25%)
نفت برنت 41.67 0.13 (0.31%)
بنزین 1.2025 0.00 (0.08%)
گاز طبیعی 2.206 0.01 (0.36%)
گازوئیل 325.38 0.75 (0.23%)
آلومینیوم 1753.8 1.00 (0.06%)
نیکل 14275 22.50 (0.16%)
سرب 1841 7.00 (0.38%)
روی 2375.3 1.50 (0.06%)
مس 6535 31.30 (0.48%)
اونس پلاتین 835.8 8.70 (1.04%)