سرنوشت پالایشی‌ها پس از ارزانی نرخ بنزین

12:21 - 1402/11/02
ابلاغیه وزارت نفت در خصوص نرخ خوراک شرکت‌های پالایشی و نرخ فروش فرآورده‌های نفتی با واکنش های زیادی روبرو شد.

نوید قدوسی کارشناس ارشد بازار سرمایه می گوید: تغییرعمده دستورالعمل جدید برای قیمت گذاری فرآورده های پالایشی در بنزین تولیدی پالایشگاه ها است و مبنای قیمت گذاری بنزین از فوب سنگاپور به فوب خلیج فارس تغییر پیدا کرده که با توجه به کمتر بودن قیمت بنزین خلیج فارس به میزان ۴دلار نسبت به فوب سنگاپوربر قیمت بنزین خریداری شده از سوی دولت اثر می گذارد.

قدوسی افزود: موضوع دیگری که در این دستورالعمل تغییر کرده ضرایبی است که بنا به کیفیت بنزین تولید پالایشگاه ها اعمال می شود. این ضرایب به گونه ای است که شرکت‌هایی که اکتان بنزین آنها پایین‌تر یا به عبارتی کیفیت بنزین آنها پایین‌تر است، باید بنزین خود را با قیمت کمتری به فروش برسانند، و در نتیجه این دو موضوع نیز درآمد شرکت‌های پالایشی و سودآوری آنها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

او ادامه داد: هزینه دولت در بحث حامل های انرژی به خصوص بنزین به تفاوت بین قیمت خرید فرآورده از پالایشگاه و قیمت توزیع آن در پمپ بنزین ها برمی گردد. در نتیجه وقتی که قیمت خرید بنزین از پالایشگاه ها کاهش یابد، بار مالی دولت یا سوبسیدی که بابت بنزین پرداخت می کند، کاهش پیدا خواهد کرد. البته از طرف دیگر مالیات پرداختی توسط شرکت های پالایشی هم به دلیل کاهش سودآوری افت می کند.

قدوسی در ادامه به عدم ارتباط این موضوع به ناترازی بنزین اشاره می کند.