روند نزولی فروش پتروشیمی زاگرس

10:39 - 1402/01/21
شرکت پتروشیمی زاگرس در سال قبل تنها در خرداد ماه با فروش بیش از 2 هزار و 700 میلیارد تومان بهترین عملکرد ماهانه را رقم زد و پس از آن با رویه منفی همراه شد تا در نهایت در اسفند ماه سال قبل کمترین میزان فروش سال را برای خود ثبت کند. زاگرس در اسفند ماه گذشته با فروش یک هزار و 229 میلیارد تومان سال 1401 را به پایان برد.

نماد پتروشیمی پارس نیز که از اواخر بهمن ماه تا اکنون با افزایش قیمت رو برو شده است و بیش از ۵۰ درصد رشد قیمت را ثبت کرده، با فروش ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان توانست نسبت به میانگین ماه های قبل و بهمن ماه خود به ترتیب ۱۲% و ۱۱% رشد داشته باشد.

آریا نیز که در اسفند ۱۴۰۱ موفق به فروش ۳۲۹۷ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۵۲ درصدی داشته است. همچنین رشد میانگین ماهانه این نماد ۴۱ درصد بوده است.

همچنین نماد های جم، شاراک، پاکشو، شاروم، شاملا دیگر نمادهای این گروه توانستند اوضاع و احوال خوبی را رقم بزنند و با رشد در خصوص فروش همراه شدند.