دماسنج بازار

«ثاخت» به معاملات برمی‌گردد

11:43 - 1400/01/25
پس از اعلام پیام ناظر بازار به شرح « نماد معاملاتي شركت بين المللي توسعه ساختمان، «ثاخت»، با توجه به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به شهریور 95، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله است»، «ثاخت» به روند کشف قیمت رسید.
«ثاخت» به معاملات برمی‌گردد

در این فرآیند روند زیر اتفاق افتاد:

ابتدا در سفارش‌های فروش قیمت 116 تومان و در سفارش خرید، بهترین قیمتی معادل با 110 تومان، قابل مشاهده بود که با گذشت زمان قیمت فروش با افت 2 تومانی و قیمت خرید با رشد یک تومانی همراه شده که این قیمت‌ها در حال حاضر در این فرآیند قابل رصد است.

در ادامه با کاهش یک ریالی در قیمت تعالی خرید و فروش، بهترین سفارش‌ها در قیمت 1139 ریال در دو طرف خرید و فروش دیده می‌شود.

با نزدیک شدن به دقایق پایانی معاملات روز جاری، قیمت 111 تومان را در دو طرف عرضه و تقاضا مشاهده می‌کنیم.

سرانجام «ثاخت» با قیمت 1109 ریال به تابلوی معاملات بازار بازگشت تا افت نزدیک به 4 درصدی را در قیمت بازگشایی این نماد مشاهده کنیم.