حفظ نقدینگی در زمین حقیقی‌ها به ۲۱ روز رسید | سه حقوقی در جبهه خرید "فملی"

12:57 - 1400/01/21
بازیگران خرد بازار سهام در ادامه روند خریدهای پرحجم‌ خود، دیروز نیز توانستند خالص خرید مثبتی را در کارنامه خود ثبت کنند. این امر سبب شد تا حفظ نقدینگی در زمین حقیقی‌ها به ۲۱ روز متوالی رسد. به این ترتیب در جریان معاملات روز یکشنبه بالغ بر ۱۷۶ میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی جابجا شد.
حفظ نقدینگی در زمین حقیقی‌ها به ۲۱ روز رسید | سه حقوقی در جبهه خرید "فملی"

دنیای بورس: بررسی روند خریدهای صورت گرفته از سوی معامله‌گران در جریان این بازار نشان می‌دهد که بیشترین خرید سهامداران خرد در نماد پالایش نفت تهران ثبت شد. به طوری که این نماد خالص خریدی بیش از ۵۰ میلیارد تومان به سمت سهامداران حقیقی را به ثبت رساند.  در این میان ۹۴ درصد از خریدهای صورت گرفته در نماد "شتران" از سوی سهامداران خرد بود.

در این گروه پالایش نفت بندرعباس نیز با تداوم عرضه سهم از سوی سهامدار عمده مواجه شد. در این روز صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه‌زرین شهر به فروش خود در سهام "شبندر " ادامه داد و ۴۰ میلیون سهم دیگر را عرضه کرد. این حقوقی روز شنبه نیز ۴۰ میلیون سهم را فروخته بود.

لیزینگ صنعت و معدن نیز از دیگر نمادهای مورد توجه حقیقی‌ها در بازار بود؛ به طوریکه خالص خرید سهامداران خرد در نماد مزبور به بیش از ۳۵ میلیارد تومان رسید. در این روز هرچند ۹۹ درصد از خریدهای ثبت شده در "ولصنم" از سوی سهامداران خرد بود،  ولی در پایان معاملات نیز صف خرید بیش از ۱۸ میلیون و  ۵۰۰ میلیون سهم برای آن باقی ماند. تقاضای بالای حقیقی‌ها سبب شد تا دو سهامدار عمده این شرکت به عرضه سهم بپردازند. به طوری که ۸۰ میلیون سهم از سوی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران و ۲۰ میلیون سهم دیگر نیز توسط شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت به فروش رسید.

البته سهامداران خرد در این گروه، به خرید سهام به لیزینگ رایان سایپا نیز تمایل نشان دادند. به طوری که از حدود ۱۳۸ میلیون سهم معامله شده "ولساپا" در بازار روز یکشنبه ، ۸۸ درصد از خریدها را سهامداران خرد انجام دادند. روند تقاضای بالا برای خرید سهام "ولساپا" سبب شد تا سهامدار عمده آن یعنی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا، ۲۰ میلیون سهم را به فروش برساند.

سهام «های‌وب» نیز از دیگر خریدهای قابل توجه سهامداران حقیقی در این بازار بود. به طوریکه خالص خرید حقیقی‌ها در نماد مزبور به ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.

در مقابل بازیگران عمده بیشترین توجه را به جمع‌آوری سهام ملی مس ایران نشان دادند. به طوری که خرید های صورت گرفته در نماد «فملی» سبب شد تا خالص خرید حقوقی‌ها در آن به ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برسد. در این میان ۳ سهامدار حقوقی به جمع‌آوری سهم تمایل بیشتری نشان دادند. به طوری که ۵۰۰ هزار سهم مزبور توسط شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن‌وفلزات خریداری شد. ۲حقوقی دیگر یعنی صبامیهن و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌اندیشان مس نیز هر کدام دو میلیون سهم دیگر را خریداری کردند.

در گروه فلزی، فولاد امیرکبیر کاشان شاهد تداوم خرید سهم از سوی سهامدار عمده بود. به طوری که شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت در ادامه خریدهای خود امروز نیز ۲۲۰ هزار سهم دیگر را خریداری کرد. فولاد مبارکه اصفهان نیز با خرید سهم از سوی دو سهامدار عمده روبرو شد. در این میان  ۵ میلیون سهم را موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر خریداری کرد و ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار سهم دیگر را نیز شرکت توسعه سرمایه رفاه جمع‌آوری کرد. ولی در مقابل فولاد کاوه جنوب کیش با عرضه سهم از سوی سهامدار عمده مواجه شد. در این روز ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم «کاوه» از سوی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا عرضه شد.

نمادهای بانکی نیز عمدتاً با حمایت از سوی سهامداران عمده روبرو شدند که در این میان بانک پارسیان خرید یک میلیون و ۶۰۰ هزار سهم از سوی شرکت سرمایه‌گذاری سمند را تجربه کرد. پست بانک ایران نیز با جمع آوری سهم از سوی دو حقوقی همراه بود. به طوری که صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان و صندوق سرمایه‌گذاری سهم آشنا در مجموع حدود یک میلیون سهم «وپست» را خریداری کردند. صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی سپهر صادرات نیز به عنوان حقوقی فعال در بانک صادرات، ۲۰۰ هزار سهم را خریداری کرد. در نماد بانک خاورمیانه نیز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه به خرید ۵۰۰ هزار سهم پرداخت. این در حالی است که سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن به عنوان دیگر حقوقی فعال در نماد "وخاور " به عرضه ۳ میلیون سهم اقدام کرد.

در میان نمادهای معدنی نیز چادرملو تداوم خرید سهم از سوی حقوقی خود را تجربه کرد. در این روز شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بیش از ۲ میلیون سهم "کچاد" را خریداری کرد. این حقوقی در جریان معاملات روز شنبه نیز ۳ میلیون سهم مزبور را جمع آوری کرده بود.

در گروه خودرویی نیز لیدر گروه یعنی ایران‌خودرو شاهد خرید ۳۰۰ هزار سهم توسط شرکت سرمایه گذاری سمند بود.

بیشتر نمادهای دارویی نیز معاملات روز یکشنبه را با خرید سهم از سوی سهامدار عمده به پایان رساندند. در این میان شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به عنوان حقوقی فعال در گروه دارویی سبحان ۲۰ هزار سهم را جمع آوری کرد. این حقوقی در نماد سبحان دارو نیز ۵۰ هزار سهم را جمع آوری کرد. البته در نماد سبحان دارو شرکت سرمایه گذاری البرز نیز ۸۰۰ هزار سهم را خریداری کرد.