وضعیت افزایش سرمایه ها/ چه خبر از 7 شرکت بورسی؟

12:22 - 1400/01/21
3 شرکت بورسی دستورکار مربوط به افزایش سرمایه رد مجامع خود را اعلام و 4 شرکت دیگر نیز جزییات تازه ترین وضعیت افزایش سرمایه خود را تشریح کردند.

به گزارش «دنیای بورس» 7 شرکت حاضر در بازار سرمایه تازه ترین وضعیت افزایش سرمایه خود را اعلام کردند. افزایش سرمایۀ تاید واتر خاورمیانه از 100 میلیارد تومان به 195 میلیارد تومان (از محل سود انباشته 95 میلیارد تومان) ر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید. همچنین گزارش توجیهی توسعه معادن و فلزات 4.030 میلیارد تومان به 5.530 میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور شرکت در افزايش سرمايه شرکتهاي زيرمجموعه و جبران مخارج سرمايه اي صورت گرفت که به تصویب هیئت مدیره رسید. در همین حال برنامه افزایش سرمایه یکی از زیر مجموعه های مهم «کگل» و «ومعادن» هم اعلام شد.

وضعیت افزایش سرمایه ها/ چه خبر از 7 شرکت بورسی؟2

گزارش توجیهی افزایش سرمایه سرمایه گذاری ساختمانی نوین از 30 میلیارد تومان به 60 میلیارد تومان از محل سود انباشته به منظور استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري ، تداوم روند سود آوري ، کسب بازدهي مطلوب و نيز بهبود سرمايه گذاري در حوزه اوراق بهادار به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

تولیدی کاشی تکسرام هم گفته است مسیر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را دنبال می کند. براین اساس مصوبه هیات مدیره در خصوص تصویب پیشنهاد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین کارخانه منتشر شد. البته در ادامه این گزارش تاکید شده این موضوع صرفاً مصوبه هیات جهت انجام مراحل قانونی و عملی شدن آن منوط به تحقق موارد ذیل است: 1- اخذ گزارش کارشناسی از کانون کارشناسان دادگستری جهت ارزیابی مجدد زمین کارخانه 2- اخذ مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس 3- برگزاری و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده.

در همین حال افزایش سرمایه 41 درصدی کارخانجات شیشه رازی نیز از محل سود انباشته در مجمع فوق العاده شرکت به تصویب رسید. در مجمع فوق العاده تولیدی چدن سازان افزایش سرمایه 70 درصدی از محل سود انباشته تصویب شد . افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید. در مجمع فوق العاده فیبر ایران هم  افزایش سرمایه 34 درصدی از محل مطالبات و اورده نقدی تصویب شد . افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.