قیمت پایانی تغییر درصد
18,046 674.00 3.88

داده ها

آخرین معامله 17,680 308.00 1.77
قیمت پایانی 18,046 674.00 3.88
اولین قیمت 18,240
قیمت دیروز 17,372
بازه روز 18,240 17,352
قیمت مجاز 18,240 16,504
بازه هفته 18,250 17,000
بازه سال - -
P/E 7434952
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 819
حجم معاملات 3.638 میلیون
ارزش معاملات 65.658 میلیارد
ارزش بازار 18.046 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.492 میلیون 3.038 میلیون
حقوقی 2.147 میلیون 600,548
تعداد خرید فروش
مجموع 276 237
حقیقی 273 233
حقوقی 3 4
تغییر حقوقی به حقیقی 27.899 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 17,520 17,730 222 2
1 4,000 17,501 17,889 3,529 1
2 4,188 17,500 17,890 2,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65