قیمت پایانی تغییر درصد
4,096 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,104 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,096 0.00 0.00
اولین قیمت 3,982
قیمت دیروز 4,096
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,104 3,714
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1687552
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.096 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
23 909,083 4,104 4,139 5,000 1
1 7,500 4,100 4,650 1,500 1
1 1,000 4,053 4,950 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65