قیمت پایانی تغییر درصد
5,084 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,084 0.00 0.00
اولین قیمت 5,050
قیمت دیروز 5,084
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,335 4,827
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2094608
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.084 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 53,000 5,100 5,150 750 1
1 9,855 5,064 5,160 609 1
2 6,015 5,063 5,169 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65