قیمت پایانی تغییر درصد
11,160 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,298 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,160 0.00 0.00
اولین قیمت 11,399
قیمت دیروز 11,160
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,718 10,602
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4597920
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.16 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 7,000 11,465 1,600 1
1 5,000 4,029 11,900 10,000 1
1 2,000 3,410 11,990 480 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65