قیمت پایانی تغییر درصد
7,841 60.00 0.76

داده ها

آخرین معامله 7,956 55.00 0.70
قیمت پایانی 7,841 60.00 0.76
اولین قیمت 7,506
قیمت دیروز 7,901
بازه روز 8,226 7,506
قیمت مجاز 8,296 7,506
بازه هفته 8,706 7,130
بازه سال - -
P/E 148979
تعداد سهام 294.981 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 117,992

معاملات

تعداد معاملات 508
حجم معاملات 2.337 میلیون
ارزش معاملات 18.32 میلیارد
ارزش بازار 2.313 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.337 میلیون 2.337 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 114 157
حقیقی 114 157
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,077 7,956 7,990 2,250 2
1 313 7,954 7,996 500 1
1 313 7,953 8,000 13,380 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65