قیمت پایانی تغییر درصد
1,873 49.00 2.69

داده ها

آخرین معامله 1,889 65.00 3.56
قیمت پایانی 1,873 49.00 2.69
اولین قیمت 1,810
قیمت دیروز 1,824
بازه روز 1,910 1,810
قیمت مجاز 1,710 1,548
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 35587
تعداد سهام 294.981 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 311,139

معاملات

تعداد معاملات 551
حجم معاملات 3.277 میلیون
ارزش معاملات 6.136 میلیارد
ارزش بازار 552.499 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.277 میلیون 3.277 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 126 167
حقیقی 126 167
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,656 1,873 1,895 10,000 1
3 28,881 1,871 1,897 46,514 2
2 10,107 1,870 1,898 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65