قیمت پایانی تغییر درصد
3,329 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,297 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,329 0.00 0.00
اولین قیمت 3,403
قیمت دیروز 3,329
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,710 1,548
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 63251
تعداد سهام 294.981 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 311,139

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 981.992 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,101 3,200 3,310 2,000 1
1 1,000 3,100 3,318 1,000 1
1 500 3,057 3,326 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65