قیمت پایانی تغییر درصد
9,497 263.00 2.85

داده ها

آخرین معامله 9,525 291.00 3.15
قیمت پایانی 9,497 263.00 2.85
اولین قیمت 9,500
قیمت دیروز 9,234
بازه روز 9,694 9,212
قیمت مجاز 9,695 8,773
بازه هفته 9,178 8,680
بازه سال - -
P/E 180443
تعداد سهام 294.981 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 117,992

معاملات

تعداد معاملات 908
حجم معاملات 2.611 میلیون
ارزش معاملات 24.792 میلیارد
ارزش بازار 2.801 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.142 میلیون 2.611 میلیون
حقوقی 468,198 0
تعداد خرید فروش
مجموع 277 226
حقیقی 265 226
حقوقی 12 0
تغییر حقوقی به حقیقی 4.446 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 9,380 9,525 2,700 1
1 15,000 9,360 9,530 37,165 1
1 500 9,352 9,570 45,900 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65