قیمت پایانی تغییر درصد
3,554 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,604 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,554 0.00 0.00
اولین قیمت 3,319
قیمت دیروز 3,554
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,710 1,548
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 67526
تعداد سهام 294.981 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 311,139

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.048 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
67 2.474 میلیون 3,604 3,631 300 1
1 13,325 3,600 3,651 25 1
5 250,000 3,580 3,669 20 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65