قیمت پایانی تغییر درصد
1,589 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,607 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,589 0.00 0.00
اولین قیمت 1,550
قیمت دیروز 1,589
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,668 1,510
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 30191
تعداد سهام 294.981 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 286,369

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 468.725 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 9,435 1,520 1,610 5,000 1
0 0 0 1,640 1,000 1
0 0 0 1,655 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65