قیمت پایانی تغییر درصد
4,773 37.00 0.78

داده ها

آخرین معامله 4,798 62.00 1.31
قیمت پایانی 4,773 37.00 0.78
اولین قیمت 4,799
قیمت دیروز 4,736
بازه روز 4,877 4,651
قیمت مجاز 2,699 2,443
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2123985
تعداد سهام 850 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 340,000

معاملات

تعداد معاملات 778
حجم معاملات 4.904 میلیون
ارزش معاملات 23.41 میلیارد
ارزش بازار 4.057 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.95 میلیون 4.219 میلیون
حقوقی 0 730,805
تعداد خرید فروش
مجموع 222 178
حقیقی 222 174
حقوقی 0 4
تغییر حقوقی به حقیقی 3.488 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 4,797 4,800 85,000 6
3 15,310 4,781 4,810 12,000 2
4 4,080 4,780 4,820 4,254 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65