داده ها

آخرین معامله 2,825 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,825 0.00 0.00
اولین قیمت 2,825
قیمت دیروز 2,825
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,825 2,557
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1257125
تعداد سهام 850 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 340,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.401 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
152 4.128 میلیون 2,825 3,000 10,000 1
1 1,000 2,824 0 0 0
1 10,638 2,803 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65