قیمت پایانی تغییر درصد
2,782 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,828 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,782 0.00 0.00
اولین قیمت 2,750
قیمت دیروز 2,782
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,699 2,443
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1237990
تعداد سهام 850 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 340,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.365 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 396,003 2,828 2,830 900 1
1 10,000 2,820 2,920 5,000 1
4 60,000 2,800 2,974 7,998 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65