قیمت پایانی تغییر درصد
5,732 12.00 0.21

داده ها

آخرین معامله 5,700 20.00 0.35
قیمت پایانی 5,732 12.00 0.21
اولین قیمت 5,780
قیمت دیروز 5,720
بازه روز 5,789 5,614
قیمت مجاز 6,006 5,434
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2550740
تعداد سهام 850 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 340,000

معاملات

تعداد معاملات 489
حجم معاملات 1.455 میلیون
ارزش معاملات 8.34 میلیارد
ارزش بازار 4.872 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.435 میلیون 1.455 میلیون
حقوقی 19,631 0
تعداد خرید فروش
مجموع 192 166
حقیقی 191 166
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 112.525 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 5,682 5,700 4,000 1
2 1,186 5,681 5,710 1,871 2
2 25,369 5,680 5,718 6,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65