قیمت پایانی تغییر درصد
8,234 387.00 4.93

داده ها

آخرین معامله 8,239 392.00 5.00
قیمت پایانی 8,234 387.00 4.93
اولین قیمت 8,239
قیمت دیروز 7,847
بازه روز 8,239 8,031
قیمت مجاز 8,239 7,455
بازه هفته 7,970 7,455
بازه سال - -
P/E 3664130
تعداد سهام 850 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 340,000

معاملات

تعداد معاملات 2,229
حجم معاملات 11.938 میلیون
ارزش معاملات 98.295 میلیارد
ارزش بازار 6.999 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.938 میلیون 9.966 میلیون
حقوقی 0 1.972 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 925 464
حقیقی 925 458
حقوقی 0 6
تغییر حقوقی به حقیقی 16.239 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 38,540 8,239 8,303 2,000 1
1 138 8,235 8,472 1,000 1
1 40,000 8,234 8,490 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65