قیمت پایانی تغییر درصد
2,788 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,809 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,788 0.00 0.00
اولین قیمت 2,753
قیمت دیروز 2,788
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,699 2,443
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1240660
تعداد سهام 850 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 340,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.37 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,800 2,809 2,810 12,788 2
1 1,000 2,780 2,814 5,632 2
1 4,000 2,778 2,819 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65