داده ها

آخرین معامله 2,310 19.00 0.83
قیمت پایانی 2,337 46.00 2.01
اولین قیمت 2,340
قیمت دیروز 2,291
بازه روز 2,387 2,280
قیمت مجاز 2,405 2,177
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1039965
تعداد سهام 850 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 340,000

معاملات

تعداد معاملات 199
حجم معاملات 1.547 میلیون
ارزش معاملات 3.615 میلیارد
ارزش بازار 1.986 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.547 میلیون 1.547 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 69 75
حقیقی 69 75
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,975 2,310 2,329 46,256 1
1 2,000 2,305 2,331 133 1
1 7,500 2,303 2,338 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65