داده ها

آخرین معامله 2,377 9.00 0.38
قیمت پایانی 2,335 51.00 2.14
اولین قیمت 2,437
قیمت دیروز 2,386
بازه روز 2,437 2,301
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 301
حجم معاملات 1.329 میلیون
ارزش معاملات 3.103 میلیارد
ارزش بازار 700.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.329 میلیون 1.329 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 139 40
حقیقی 139 40
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65