داده ها

آخرین معامله 2,170 42.00 1.90
قیمت پایانی 2,192 20.00 0.90
اولین قیمت 2,290
قیمت دیروز 2,212
بازه روز 2,290 2,135
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 293
حجم معاملات 1.75 میلیون
ارزش معاملات 3.835 میلیارد
ارزش بازار 657.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.75 میلیون 1.75 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 90 75
حقیقی 90 75
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65