قیمت پایانی تغییر درصد
6,424 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,501 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,424 0.00 0.00
اولین قیمت 6,300
قیمت دیروز 6,424
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,322 5,954
بازه هفته 6,501 5,508
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.927 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 19,225 6,322 0 0 0
1 3,000 6,320 0 0 0
1 1,000 6,315 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65