قیمت پایانی تغییر درصد
6,767 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,736 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,767 0.00 0.00
اولین قیمت 6,601
قیمت دیروز 6,767
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,661 6,933
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1779721
تعداد سهام 36 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.367 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 243.612 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,330 6,735 6,779 21,348 1
1 5,000 6,733 6,790 1,800 2
1 2,000 6,731 6,794 11,420 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65