قیمت پایانی تغییر درصد
6,715 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,770 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,715 0.00 0.00
اولین قیمت 6,847
قیمت دیروز 6,715
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,109 6,433
بازه هفته 6,980 6,660
بازه سال - -
P/E 1766045
تعداد سهام 48 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.453 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 322.32 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 5,100 6,705 6,770 16,324 3
1 11,956 6,704 6,771 15,082 2
1 4,689 6,703 6,772 298 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65