قیمت پایانی تغییر درصد
6,942 49.00 0.71

داده ها

آخرین معامله 6,918 25.00 0.36
قیمت پایانی 6,942 49.00 0.71
اولین قیمت 6,899
قیمت دیروز 6,893
بازه روز 7,100 6,741
قیمت مجاز 7,237 6,549
بازه هفته 7,150 6,490
بازه سال - -
P/E 1825746
تعداد سهام 48 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.509 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,737
حجم معاملات 23.28 میلیون
ارزش معاملات 161.612 میلیارد
ارزش بازار 333.216 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.937 میلیون 8.025 میلیون
حقوقی 14.344 میلیون 15.255 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,738 586
حقیقی 1,730 575
حقوقی 8 11
تغییر حقوقی به حقیقی 6.328 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 6,918 6,920 500 1
3 6,163 6,902 6,925 600 1
3 1,054 6,900 6,930 1,844 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65