قیمت پایانی تغییر درصد
6,236 23.00 0.37

داده ها

آخرین معامله 6,200 13.00 0.21
قیمت پایانی 6,236 23.00 0.37
اولین قیمت 6,366
قیمت دیروز 6,213
بازه روز 6,366 6,180
قیمت مجاز 6,523 5,903
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1640068
تعداد سهام 36 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.545 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,143
حجم معاملات 13.795 میلیون
ارزش معاملات 86.02 میلیارد
ارزش بازار 224.496 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.284 میلیون 5.988 میلیون
حقوقی 9.51 میلیون 7.807 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 353 290
حقیقی 341 275
حقوقی 12 15
تغییر حقوقی به حقیقی 10.623 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 6,200 6,200 22,719 2
1 3,000 6,195 6,217 10,000 1
1 2,000 6,193 6,220 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65