قیمت پایانی تغییر درصد
7,493 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,628 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,493 0.00 0.00
اولین قیمت 7,234
قیمت دیروز 7,493
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,628 6,902
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1970659
تعداد سهام 48 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.34 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 359.664 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
52 5.007 میلیون 7,628 7,650 1,000 2
1 2,650 7,501 7,655 150 1
1 1,000 7,450 7,698 709 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65