قیمت پایانی تغییر درصد
6,673 17.00 0.25

داده ها

آخرین معامله 6,560 130.00 1.94
قیمت پایانی 6,673 17.00 0.25
اولین قیمت 6,683
قیمت دیروز 6,690
بازه روز 6,699 6,560
قیمت مجاز 7,661 6,933
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1754999
تعداد سهام 36 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.367 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 359
حجم معاملات 2.464 میلیون
ارزش معاملات 16.447 میلیارد
ارزش بازار 240.228 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.14 میلیون 2.132 میلیون
حقوقی 1.325 میلیون 332,000
تعداد خرید فروش
مجموع 120 98
حقیقی 115 95
حقوقی 5 3
تغییر حقوقی به حقیقی 6.623 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 22,630 6,560 6,664 5,000 1
2 566 6,550 6,685 7,519 1
1 900 6,501 6,690 16,004 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65