قیمت پایانی تغییر درصد
5,599 10.00 0.18

داده ها

آخرین معامله 5,466 143.00 2.55
قیمت پایانی 5,599 10.00 0.18
اولین قیمت 5,634
قیمت دیروز 5,609
بازه روز 5,774 5,453
قیمت مجاز 5,889 5,329
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 671880
تعداد سهام 34.118 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.803 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 816
حجم معاملات 7.079 میلیون
ارزش معاملات 39.633 میلیارد
ارزش بازار 191.029 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.18 میلیون 5.275 میلیون
حقوقی 4.9 میلیون 1.805 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 169 335
حقیقی 163 327
حقوقی 6 8
تغییر حقوقی به حقیقی 17.331 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,331 5,467 5,480 3,902 2
2 1,532 5,466 5,500 166,475 7
1 1,300 5,465 5,507 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65