قیمت پایانی تغییر درصد
3,938 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,930 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,938 0.00 0.00
اولین قیمت 3,910
قیمت دیروز 3,938
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,784 4,330
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 472560
تعداد سهام 34.118 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.17 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 134.358 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,921 3,930 32,979 1
2 3,800 3,920 3,946 11,498 2
1 266 3,919 3,947 35,550 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65