قیمت پایانی تغییر درصد
4,199 19.00 0.45

داده ها

آخرین معامله 4,220 2.00 0.05
قیمت پایانی 4,199 19.00 0.45
اولین قیمت 4,155
قیمت دیروز 4,218
بازه روز 4,239 4,155
قیمت مجاز 4,428 4,008
بازه هفته 4,405 4,124
بازه سال - -
P/E 503880
تعداد سهام 40.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.38 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,719
حجم معاملات 15.773 میلیون
ارزش معاملات 66.234 میلیارد
ارزش بازار 169.22 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12.897 میلیون 10.731 میلیون
حقوقی 2.876 میلیون 5.042 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,118 668
حقیقی 1,110 659
حقوقی 8 9
تغییر حقوقی به حقیقی 9.099 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 17,873 4,219 4,221 3,075 1
2 2,465 4,218 4,225 5,000 1
2 30,590 4,216 4,229 34,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65