قیمت پایانی تغییر درصد
3,305 89.00 2.77

داده ها

آخرین معامله 3,372 156.00 4.85
قیمت پایانی 3,305 89.00 2.77
اولین قیمت 3,155
قیمت دیروز 3,216
بازه روز 3,376 3,150
قیمت مجاز 3,376 3,056
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 396600
تعداد سهام 34.118 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.127 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,810
حجم معاملات 30.197 میلیون
ارزش معاملات 99.788 میلیارد
ارزش بازار 112.761 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 18.092 میلیون 11.98 میلیون
حقوقی 12.105 میلیون 18.218 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 408 373
حقیقی 387 365
حقوقی 21 8
تغییر حقوقی به حقیقی 20.202 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,248 3,372 3,372 5,000 1
1 2,000 3,370 3,376 864,904 11
1 10,000 3,366 3,410 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65