قیمت پایانی تغییر درصد
12,862 523.00 4.24

داده ها

آخرین معامله 12,800 461.00 3.74
قیمت پایانی 12,862 523.00 4.24
اولین قیمت 12,896
قیمت دیروز 12,339
بازه روز 12,955 12,510
قیمت مجاز 12,955 11,723
بازه هفته 11,282 10,100
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 1,592
حجم معاملات 7.534 میلیون
ارزش معاملات 96.901 میلیارد
ارزش بازار 12.862 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.187 میلیون 6.144 میلیون
حقوقی 1.347 میلیون 1.39 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 661 354
حقیقی 657 348
حقوقی 4 6
تغییر حقوقی به حقیقی 555.304 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 77,324 12,800 12,820 1,000 1
1 300 12,785 12,890 100 1
1 297 12,721 12,893 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65