داده ها

آخرین معامله 3,490 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,494 0.00 0.00
اولین قیمت 3,598
قیمت دیروز 3,494
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,665 3,317
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.795 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,413 3,463 3,463 15,000 1
1 14,381 3,462 3,489 3,000 1
1 984 3,461 3,490 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65