داده ها

آخرین معامله 3,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,755 0.00 0.00
اولین قیمت 3,732
قیمت دیروز 3,755
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,959 3,583
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.004 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,695 3,730 1,214 1
3 32,000 3,690 3,740 28,054 3
1 2,000 3,677 3,744 1,222 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65