قیمت پایانی تغییر درصد
11,714 312.00 2.74

داده ها

آخرین معامله 11,972 570.00 5.00
قیمت پایانی 11,714 312.00 2.74
اولین قیمت 10,860
قیمت دیروز 11,402
بازه روز 11,972 10,860
قیمت مجاز 11,972 10,832
بازه هفته 12,970 11,394
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 458
حجم معاملات 1.38 میلیون
ارزش معاملات 16.168 میلیارد
ارزش بازار 11.714 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.38 میلیون 1.38 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 126 177
حقیقی 126 177
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 121,555 11,972 12,000 660 1
1 500 11,812 12,400 1,200 1
1 500 11,811 12,450 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65