قیمت پایانی تغییر درصد
4,214 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,190 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,214 0.00 0.00
اولین قیمت 4,348
قیمت دیروز 4,214
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,320 3,910
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.371 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 4,101 4,353 3,000 1
1 1,000 4,091 4,380 20,000 1
1 2,500 4,047 4,400 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65