ارزش تغییر درصد
39.9 0.01 0.03

قیمت‌ها

اونس طلا 1861 3.00 (0.16%)
نفت سبک 39.9 0.01 (0.03%)
نفت برنت 41.69 0.05 (0.12%)
بنزین 1.1975 0.01 (0.59%)
گاز طبیعی 2.219 0.01 (0.5%)
گازوئیل 324.63 0.25 (0.08%)
آلومینیوم 1751.3 6.50 (0.37%)
نیکل 14290 22.50 (0.16%)
سرب 1829.3 2.50 (0.14%)
روی 2368.5 3.70 (0.16%)
مس 6535.3 19.80 (0.3%)
اونس پلاتین 842.35 11.80 (1.42%)