ارزش تغییر درصد
64.31 0.28 0.44

قیمت‌ها

اونس طلا 1698 1.00 (0.06%)
نفت سبک 64.31 0.28 (0.44%)
نفت برنت 66.97 0.09 (0.13%)
بنزین 2.0093 0.01 (0.36%)
گاز طبیعی 2.742 0.00 (0.07%)
گازوئیل 535.75 0.75 (0.14%)
آلومینیوم 2133.5 0.00 (0%)
نیکل 15985 0.00 (0%)
سرب 2006.5 0.00 (0%)
روی 2739.8 0.00 (0%)
مس 8751.3 0.00 (0%)
اونس پلاتین 1132.7 2.40 (0.21%)