ارزش تغییر درصد
45.93 0.02 0.04

قیمت‌ها

اونس طلا 1810 2.00 (0.11%)
نفت سبک 45.93 0.02 (0.04%)
نفت برنت 48.77 0.07 (0.14%)
بنزین 1.2925 0.00 (0.08%)
گاز طبیعی 2.935 0.00 (0.14%)
گازوئیل 397.63 0.12 (0.03%)
آلومینیوم 1984.5 2.70 (0.14%)
نیکل 16090 20.00 (0.12%)
سرب 2041.8 4.00 (0.2%)
روی 2779.5 9.50 (0.34%)
مس 7402.5 26.00 (0.35%)
اونس پلاتین 971.75 0.85 (0.09%)