ارزش تغییر درصد
40.12 0.22 0.55

قیمت‌ها

اونس طلا 1863 2.00 (0.11%)
نفت سبک 40.12 0.22 (0.55%)
نفت برنت 41.8 0.11 (0.26%)
بنزین 1.2035 0.01 (0.5%)
گاز طبیعی 2.198 0.02 (0.96%)
گازوئیل 325.38 0.75 (0.23%)
آلومینیوم 1754.8 3.50 (0.2%)
نیکل 14297.5 7.50 (0.05%)
سرب 1834 4.70 (0.26%)
روی 2373.8 5.30 (0.22%)
مس 6566.3 31.00 (0.47%)
اونس پلاتین 844.5 2.15 (0.26%)