ارزش تغییر درصد
64.08 0.23 0.36

قیمت‌ها

اونس طلا 1693 5.00 (0.3%)
نفت سبک 64.08 0.23 (0.36%)
نفت برنت 66.97 0.09 (0.13%)
بنزین 2.0015 0.01 (0.39%)
گاز طبیعی 2.739 0.00 (0.11%)
گازوئیل 535.75 0.75 (0.14%)
آلومینیوم 2133.5 0.00 (0%)
نیکل 15985 0.00 (0%)
سرب 2006.5 0.00 (0%)
روی 2739.8 0.00 (0%)
مس 8751.3 0.00 (0%)
اونس پلاتین 1121.6 11.10 (0.99%)