عضو شورای عالی بورس مطرح کرد

بانک مرکزی، سود سپرده‌ها را کنترل کند

15:57 - 1400/01/25
عبده تبریزی درباره توقف نماد بانک‌ها و سود سهام توزیعی گفت: بانک مرکزی باید به جای نظارت بر سود بانکی، سود سپرده‌ها را کنترل کند.

ایرنا: حسین عبده تبریزی با بیان این که ادامه وضعیت کنونی بانک ها، به بورس لطمه می‌زند گفت: بانک مرکزی به جای سهامداران باید به سپرده گذاران فشار وارد کند.

 وی ادامه داد: مبلغی که سهامداران به عنوان سود سهام از بانک‌ها دریافت می‌کنند، قابل مقایسه با سود سپرده گذاران نیست. توزیع نکردن سود در بین سهامداران مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بانک‌ها نباید چنین سودهای بالایی را به سپرده گذاران پرداخت کنند.

 عضو شورای عالی بورس گفت: دامنه سود سهام بانکی از صفر ریال تا 20 هزار میلیارد ریال در بزرگترین بانک در نوسان است، درحالی که سالانه یک میلیون و 500 هزار میلیارد ریال سود سپرده پرداخت شده که قابل مقایسه با سود سهام بانکی نیست. شاید در نظام کنترل و نظارت دچار مشکل شده ایم و جای نادرست و اشتباهی را کنترل می‌کنیم.

 عبده تبریزی با بیان کنترل سود سهام بانکی به دلیل این که رقم بزرگی را تشکیل نمی‌دهد مشکلی را حل نمی‌کند گفت: بانک مرکزی، نظارت برای کنترل سود سهام بانکی را باید به کنترل سود سپرده‌ها تغییر دهد.

 

 

.