سبد پیشنهادی امروز | چه سهامی بخریم

14:01 - 1400/01/21
سبد پیشنهادی امروز به شما براساس نظر برخی از صندوق های سرمایه گذاری چیست.
سبد پیشنهادی امروز | چه سهامی بخریم

دنیای بورس | نهادهای مالی متنوعی در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند و به سهامداران و فعالان بازار خدمات ارائه می‌دهند. «دنیای بورس» به‌صورت روزانه سهم‌های پیشنهادی در قالب سبدهای پیشنهادی را به مخاطبان ارائه می‌کند. این سبدها در دو بازه میان‌مدت و بلندمدت طراحی شده‌اند. لازم به تاکید است که مسوولیت خرید این سهام بر عهده سرمایه‌گذاران است و «دنیای‌ بورس» هیچ مسوولیتی در قبال آن ندارد.