روند شاخص کل بورس را در هفته منتهی به یکم‌تیرماه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

روند شاخص کل را در هفته منتهی به یکم تیرماه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

65