گزارش قیمت لبنیات هفته آینده

16:36 - 1400/01/17
دبیر انجمن صنایع لبنی می‌گوید: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پذیرفته که این قیمت‌ها را بررسی وگزارش نهایی خود را ارائه کند.

دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه قیمت لبنیات از سال ۹۳ مورد کارشناسی و بررسی قرار نگرفته است، گفت: سازمان حمایت پذیرفته که این قیمت‌ها را بررسی و هفته آینده گزارش نهایی خود را ارائه کند. باکری در این باره تاکید کرد: صنایع لبنی بزرگ عضو انجمن صنایع لبنی شیر مورد نیاز خود را به قیمت هزار و 200 تا هزار و 250 تومان خریداری می‌کنند.

به گفته وی قیمت خرید شیر خام در کارخانه‌های کوچک و صنایع محلی ممکن است متفاوت باشد و این محصول به قیمت پایین‌تری  از روستائیان خریداری شود.