رقابت ۲۴ درصدی در رینگ فیزیکی بورس کالا

3 علت صعود قیمت آهن‌اسفنجی

14:18 - 1402/11/09
کاهش مستمر عرضه آهن‌اسفنجی، بازگشت انتظارات تورمی به مسیر رشد و احتمال بهبود تقاضا در محصولات نهایی زنجیره فولاد با امیدورای نسبت به تسهیل شرایط صادرات باعث شد تا آهن‌اسفنجی در دومین هفته از بهمن ماه با متوسط رقابت 24 درصدی معامله شده و در کانال قیمتی 24 هزار تومان تثبیت شود.

ظرف دومین هفته از بهمن ماه امسال، بالغ بر 70 هزار تن آهن‌اسفنجی با قیمت پایه‌ای برابر 11 هزار و 527 تومان در رینگ صنعتی بورس کالای ایران عرضه شد. ظرف هفته‌های اخیر با توجه به محدودیت واحدهای احیا کشور در تامین گاز، از میزان تولید آهن‌اسفنجی در کشور کاسته شده و این موضوع زمینه رقابت قیمتی در رینگ این محصول را فراهم کرده است.

کسری عرضه مستمر در رینگ آهن‌اسفنجی به کف‌سازی بهای این محصول در کانال قیمتی 14 هزار تومان ظرف دومین هفته از بهمن ماه امسال انجامید. هفته دوم بهمن ماه بالغ بر 70 هزار تن آهن‌اسفنجی در رینگ صنعتی بورس کالای ایران عرضه شد؛ برای این محصول تقاضایی بالغ بر 124 هزار و 800 تن به ثبت رسید و در نهایت تمامی محصول عرضه شده در این بازار با رقابت قیمتی از سوی متقاضیان مورد معامله قرار گرفت.

رقابت 24 درصدی در رینگ فیزیکی

میانگین نرخ فروش آهن‌اسفنجی از رینگ صنعتی بورس کالای ایران ظرف دومین هفته از بهمن ماه امسال به 14 هزار و 270 تومان رسید؛ این رقم نسبت به قیمت پایه رشدی 24 درصدی داشت.

کف رقابت قیمتی در رینگ آهن‌اسفنجی مربوط به محصول شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان بود که این محصول با متوسط رقابت 20 درصدی و با میانگین نرخ 13 هزار و 849 تومان معامله شد؛ این در حالی بود که بیشترین رقابت قیمتی از سوی متقاضیان برای محصول شرکت پارس فولاد سبزوار و به میزان 26 درصد به ثبت رسید. به این ترتیب متوسط نرخ فروش آهن‌اسفنجی از رینگ فیزیکی در هفته جاری در محدوده 13 هزار و 840 تومان تا 14 هزار و 480 تومان در نوسان بود.

گرانی آهن‌اسفنجی، محرک رینگ شمش فولاد

افزایش بهای آهن‌اسفنجی در رینگ فیزیکی بورس کالای ایران ظرف هفته‌های اخیر، می‌تواند به رشد بهای شمش فولاد در میان مدت منجر شود. این رشد قیمت با افزایش هزینه تولید، محرک رشد بهای حلقه‌های بعدی زنجیره تولید خواهد بود. البته رکود در بخش‌های میانی و پایانی زنجیره فولاد، مانعی در مقابل اثربخشی این سیگنال افزایشی خواهد بود. با این وجود ظرف هفته‌های اخیر رینگ شمش و مقاطع طویل فولادی با امیدواری به تسهیل شرایط صادرات رنگی از رونق گرفته و این موضوع فرصت اثرگذاری این سیگنال افزایشی بر قیمت محصولات زنجیره آهن و فولاد را افزایش داده است.