تضعیف قیمت پلی‌اتیلن سبک خطی

13:47 - 1400/01/25
ادامه روند تضعیف تقاضا برای پلی اتیلن سبک خطی در هفته اخیر باعث افت قیمت این محصول در بیشتر بازارهای آسیایی شد.

پلاتس: بسیاری از فروسندگان پلی اتیلن سبک خطی در خاورمیانه این هفته پیشنهادهای قیمت خود را در سطح 1130 تا 1160 دلار در قراردادهای سی اف آر چین اعلام کردند اما هیچ قراردادی در این قیمت‌ها منعقد نشد. مشتریان چینی در برهه کنونی تمایل به تامین نیاز خود از بازار داخلی این کشور دارند که همین امر نیز قیمت در بازار داخلی این کشور را در این هفته با روندی افزایشی مواجه کرده و در مقابل به تضعیف قیمت های وارداتی منجر شده است. در بازار جنوب آسیا نیز تقاضا نسبت به هفته‌های گذشته تغییر ملموسی را تجربه نکرده و در این میان رسیدن محموله های جدید به این منطقه به افت قیمت انجامیده است.

بر این اساس قیمت پلی اتیلن سبک خطی گرید بوتن تحت قراداد سی اف آر شرق دور آسیا در روز چهارشنبه گذشته به 1110 دلار رسید که این رقم نشان دهنده افت قیمت 10 دلاری این محصول در طول هفته است. همچنین در قراردادهای سی اف آر جنوب شرق آسیا شاهد ثبات قیمت بودیم. این محصول در سطح 1140 دلار معامله شده است.  پلی اتیلن سبک در قراردادهای سی اف آر جنوب آسیا نیز با افتی 10 دلاری به 1150 دلار رسید.

.