«هجرت» کشف قیمت شد

با آغاز فرایند عرضه اولیه ۱۵ درصد از شرکت پخش هجرت در بازار دوم معاملات فرابورس ، هر سهم این شرکت جدید با ۱۸۵۰ تومان کشف قیمت و رکورد جدیدی در آمار خریداران ثبت شد.

دنیای بورس: با آغاز فرایند عرضه اولیه 15 درصد از شرکت پخش هجرت در بازار دوم معاملات فرابورس ( که با تمدید 30 دقیقه ایی سفارش خرید همراه بود ) ، هر سهم این شرکت جدید با 1850 تومان کشف قیمت شد .

این عرضه شامل 67 ملیلون و 500 هزار سهم «هجرت» و با دامنه قیمت 1770 تا 1850 تومانی هرسهم و سهمیه حداکثر 225 سهمی هر سهامدار حقیقی و حقوقی بود که طبق روال معمول به دلیل استقبال زیاد متقاضیان ، سهمیه هر فرد به 113 سهم کاهش یافت.

به این ترتیب ، در برابر نیاز به تامین نقدینگی حدود 210 هزار تومانی ، در مجموع  600 هزار و 855 نفر قادر به خرید این سهم هستند که رکورد جدیدی محسوب می شود از این لحاظ ، فرابورس از بورس پیشی گیرد .

قبل از این و هنگام عرضه اولیه 300 میلیون سهم پتروشیمی نوری که 22 تیر در بورس انجام شد ، بالغ بر 580 هزار و 690 نفر ( شامل 580 هزار و 80 حقیقی از جمله 1139 از شاغلین شرکت و 1610 حقوقی ) اقدام به خرید کرده بودند که بیشترین تعداد خریدار در عرضه های اولیه محسوب می شد.

نظرات کاربران

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
46,496.04 612.82 1.32