افزایش سرمایه « فپنتا »

12:20 - 1400/01/21
صنعتی سپنتا برنامه افزایش سرمایه از ناحیه انباشته را در دستورکار دارد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، گزارش توجیهی افزایش سرمایه صنعتی سپنتا 5.4 میلیارد تومان به 21.9 میلیارد تومان از محل سود انباشته به منظور تعديل ريسک کاهش حد اعتباري از جانب بانک ها و رعايت الزامات حداقل سرمايه شرکت هاي سهامي عام که در تاریخ 1398/08/25 به تصویب هیئت مدیره رسید و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.