قیمت پایانی تغییر درصد
40,248 19,317.00 92.29

داده ها

آخرین معامله 40,400 19,469.00 93.02
قیمت پایانی 40,248 19,317.00 92.29
اولین قیمت 41,860
قیمت دیروز 20,931
بازه روز 42,999 39,767
قیمت مجاز 43,953 39,767
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 46446192
تعداد سهام 54.173 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 24,920

معاملات

تعداد معاملات 351
حجم معاملات 396,659
ارزش معاملات 15.965 میلیارد
ارزش بازار 2.18 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 396,659 342,659
حقوقی 0 54,000
تعداد خرید فروش
مجموع 152 36
حقیقی 152 35
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.173 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,347 39,767 40,400 824 1
1 1,000 25,000 40,900 390 1
1 4,000 22,000 42,000 700 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/4)

65