قیمت پایانی تغییر درصد
34,009 1,711.00 4.79

داده ها

آخرین معامله 35,400 320.00 0.90
قیمت پایانی 34,009 1,711.00 4.79
اولین قیمت 33,936
قیمت دیروز 35,720
بازه روز 35,500 33,934
قیمت مجاز 35,144 31,798
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 39246386
تعداد سهام 54.173 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,669

معاملات

تعداد معاملات 47
حجم معاملات 22,691
ارزش معاملات 771.702 میلیون
ارزش بازار 1.842 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 15,020 22,691
حقوقی 7,671 0
تعداد خرید فروش
مجموع 27 9
حقیقی 26 9
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 260.883 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 35 33,950 35,400 36 1
1 87 33,941 35,500 470 1
6 2,468 33,934 36,124 470 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65