قیمت پایانی تغییر درصد
74,361 3,330.00 4.69

داده ها

آخرین معامله 74,582 3,551.00 5.00
قیمت پایانی 74,361 3,330.00 4.69
اولین قیمت 71,001
قیمت دیروز 71,031
بازه روز 74,582 71,000
قیمت مجاز 74,582 67,480
بازه هفته 71,162 63,102
بازه سال - -
P/E 85812594
تعداد سهام 54.173 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,669

معاملات

تعداد معاملات 52
حجم معاملات 26,196
ارزش معاملات 1.948 میلیارد
ارزش بازار 4.028 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 26,196 26,196
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 10 32
حقیقی 10 32
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
16 14,295 74,582 83,600 1,639 1
2 130 74,580 83,979 4,000 1
1 25 73,800 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65