قیمت پایانی تغییر درصد
78,729 2,576.00 3.38

داده ها

آخرین معامله 79,960 3,807.00 5.00
قیمت پایانی 78,729 2,576.00 3.38
اولین قیمت 77,900
قیمت دیروز 76,153
بازه روز 79,960 77,800
قیمت مجاز 79,960 72,346
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 90853266
تعداد سهام 54.173 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,669

معاملات

تعداد معاملات 199
حجم معاملات 96,141
ارزش معاملات 7.569 میلیارد
ارزش بازار 4.265 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 96,141 72,379
حقوقی 0 23,762
تعداد خرید فروش
مجموع 65 108
حقیقی 65 107
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.871 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 831 79,960 82,500 2,000 1
1 50 79,050 126,437 10,000 1
1 300 77,902 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65