قیمت پایانی تغییر درصد
31,188 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 32,450 0.00 0.00
قیمت پایانی 31,188 0.00 0.00
اولین قیمت 32,549
قیمت دیروز 31,188
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 35,144 31,798
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 35990952
تعداد سهام 54.173 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,669

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.69 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 46 30,150 32,644 87 1
1 10,000 30,111 32,650 4,500 1
1 50 29,888 32,747 2,592 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65