قیمت پایانی تغییر درصد
59,177 301.00 0.51

داده ها

آخرین معامله 57,600 1,878.00 3.16
قیمت پایانی 59,177 301.00 0.51
اولین قیمت 56,650
قیمت دیروز 59,478
بازه روز 59,000 56,601
قیمت مجاز 62,451 56,505
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 68290258
تعداد سهام 54.173 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,669

معاملات

تعداد معاملات 23
حجم معاملات 3,445
ارزش معاملات 198.373 میلیون
ارزش بازار 3.206 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3,445 3,445
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 18 13
حقیقی 18 13
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30 57,507 57,799 980 1
1 2,224 57,506 58,845 182 1
1 40 57,505 58,850 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65