قیمت پایانی تغییر درصد
35,196 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 35,989 0.00 0.00
قیمت پایانی 35,196 0.00 0.00
اولین قیمت 35,989
قیمت دیروز 35,196
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 36,954 33,436
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 40616184
تعداد سهام 54.173 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,669

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.907 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 33,460 35,200 75 1
1 500 33,450 35,500 54 1
1 1,000 33,438 35,980 192 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65