قیمت پایانی تغییر درصد
56,795 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 56,556 0.00 0.00
قیمت پایانی 56,795 0.00 0.00
اولین قیمت 59,000
قیمت دیروز 56,795
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 35,144 31,798
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 65541430
تعداد سهام 54.173 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 21,669

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.077 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 56,556 56,998 18 1
0 0 0 58,295 200 1
0 0 0 58,300 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65