روایت سه ساله رانت ارزی؛ ۷۷۴ میلیون یورو سهم بازرگانی مواد غذایی

14:04 - 1402/11/14
بررسی‌ها نشان می‌دهد از فروردین سال ۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۰ در حدود ۷۷۴ میلیون یورو ارز تخصیصی به بخش «بازرگانی مواد غذایی و آشامیدنی» در شهر تهران داده شده است.

در سه سال منتهی به فروردین ۱۴۰۰، دولت اقدام به تخصیص ارز به دو شکل ترجیحی و نیمایی کرد. تخصیص ارزی که باعث توسعه رانت در کشور شد.

اکوایران در پرونده ویژه‌ «روایت سه ساله رانت ارزی» به بررسی این رانت گسترده پرداخته است. علت این که این تحلیل در بین سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ انجام شده است مربوط به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در این بازه زمانی بازمیگردد. به طوریکه رانت گسترده‌ای به وسیله این نرخ ارز در جامعه پخش شد.

در گزارش اول میزان رانت ارزی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت سپس در گزارش دوم این رانت برای شرکت‌ها در سرتاسر کشور محاسبه شد.

 

خبر مرتبط

روایت سه ساله رانت ارزی؛ ۷۷۴ میلیون یورو سهم بازرگانی مواد غذایی18

روایت سه ساله از رانت ارزی؛ بخش کشاورزی در صدر

اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد از فروردین سال ۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ میلیارد یورو ارز تخصیصی به بخش «کشاورزی و دامپروری» در شهر تهران داده شده است.

در ادامه به بررسی ارز تخصیصی به شرکت‌های تهرانی بر حسب حوزه فعالیت‌ آن‌ها پرداختیم. حوزه فعالیت‌هایی که در این سه سال مبلغی معادل «بیش از سه میلیارد یورو» و «بین یک تا سه میلیارد یورو» ارز تخصیصی دریافت کرده‌اند مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

خبر مرتبط

روایت سه ساله رانت ارزی؛ ۷۷۴ میلیون یورو سهم بازرگانی مواد غذایی1

روایت سه ساله از رانت ارزی؛ ۲ میلیارد یورو برای صنایع شیمیایی

اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد از فروردین سال ۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ میلیارد یورو ارز تخصیصی به بخش «صنایع شیمیایی» در شهر تهران داده شده است.

آمارهای ارز تخصیصی در شهر تهران به تفکیک حوزه فعالیت‌های مختلف در اینجا خاتمه نیافته است. در ادامه این پرونده به بررسی شرکت‌های تهرانی در حوزه فعالیت‌های مختلف خواهیم پرداخت که ارز تخصیص یافته به آن‌ها «بین ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد یورو» بوده است.

روایت ۶ حوزه دریافت کننده ارز تخصیصی

بررسی آمارهای منتشر شده از شرکت‌های دریافت کننده ارز تخصیصی در شهر تهران نشان می‌دهد از فروردین سال ۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۰، شرکت‌های موجود در ۶ حوزه فعالیت، در مجموع، رقمی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد یورو ارز تخصیصی دریافت کرده‌اند. همانطور که گفته شد ارز تخصیصی از دو نوع ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و ارز نیمایی تشکیل شده است.

روایت سه ساله رانت ارزی؛ ۷۷۴ میلیون یورو سهم بازرگانی مواد غذایی16

از میان این ۶ حوزه فعالیت، بخش «بازرگانی مواد غذایی و آشامیدنی» بیشترین میزان ارز تخصیصی را در کشور دریافت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارز تخصیصی به این بخش ۷۷۴ میلیون یورو بوده است.

در رتبه دوم «صنایع الکترونیک» قرار گرفته که ۷۵۸ میلیون یورو به آن تخصیص یافته است. جایگاه‌های بعدی دریافت این ارز مربوط به «صنایع فلزات پایه»، «صنایع ماشین‌آلات» و «خدمات و بازرگانی لوازم یدکی وسایل نقلیه» بوده که به ترتیب رقمی معادل ۶۴۲ میلیون یورو، ۶۳۴ میلیون یورو و ۶۱۷ میلیون یورو دریافت کرده‌اند.