از بورس کالا چگونه خودرو بخریم؟

19:06 - 1401/03/11
برای دومین بار قرار است که در هجده خرداد ماه عرضه خودرو در بورس کالا از گروه بهمن انجام شود. اما به رغم توضیحات گفته شده مسئولین در این خصوص، هنوز برای بسیاری نحوه خرید و تحویل ‌آن مورد ابهام است. در این برنامه چارسو محمد امیری در این خصوص توضیح می‌دهد.