کارنامه اوراق بدهی در بازار ثانویه؛

افزایش سهم اوراق از معاملات بازار سهام

10:50 - 1401/01/26
اکوایران: در سومین هفته کاری فروردین ماه 1401 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام بیشتر شد اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت.

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 40 درصد بود که نسبت به هفته پیشین افزایش چشمگیری داشته است. در دومین هفته کاری سال، سهم اوراق از معاملات بازار ثانویه 28 درصد بود.

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 182 هزار میلیارد تومان بود.

در هفته اخیر همزمان با افت نسبی ارزش معاملات خرد سهام، میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق نیز کاهش داشته است. هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 46 هزار میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 38 هزار و 733 میلیارد تومان رسید که افت 16 برابری را نشان می‌دهد.

روند هفته معاملات بازار ثانویه 

روز شنبه سهم اوراق بدهی از معاملات بازار ثانویه 17 درصد بود. روز یکشنبه 28 درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 182 هزار و 893 میلیارد تومان بود که 96 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق هزار و 734 میلیارد تومان بود که 20 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق به 4 هزار و 733 میلیارد تومان رسید که 40 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.

افت ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد افت ارزش معاملات خرد سهام بودیم. در این هفته که شاخص بورس در مجموع 9 هزار و 653 واحد نزول کرد، میانگین ارزش معاملات خرد بورس به 5 هزار و 532 میلیارد تومان کاهش یافت که نسبت به رقم 6 هزار و 664 میلیاردی هفته پیشین، افت 16 درصدی داشته است.