فروکش تقاضا در فلزات پایه

13:35 - 1400/01/25
در حالی که روز گذشته و به دنبال افزایش قیمت‌ها در معاملات جهانی، رشد قیمت نمادهای گروه سرب و روی را رصد کردیم، در معاملات امروز اهرم جهانی به عامل فشار بر قیمت‌ها تبدیل شده است.
فروکش تقاضا در فلزات پایه

معاملات روز گذشته در نمادهای گروه سرب و روی با افزایش تقاضای خریداران رو به رو بود؛ تا جایی که عمده نمادهای مرتبط با صف خرید به انتهای معاملات رسیدند. این افزایش تقاضا عمدتا به دنبال بهبود قیمت‌ها در معاملات جهانی (رشد قیمت سرب و روی) روی داد؛ هر چند گزارش مثبت «فاسمین» نیز در تشدید این فضا نقش مهمی را ایفا کرده بود. در معاملات امروز بازار جهانی، فشار کاهش فروش سالانه خودروسازان بزرگ آمریکا بر قیمت فلزات پایه را مشاهده می‌کنیم. همین موضوع افت قیمت این فلزات و به تبع آن، کاهش تقاضا در نمادهای گروه سرب و روی در بازار سهام را به دنبال داشته و در برخی نمادها، فشار فروش، با قدرت بیشتری بر تقاضای خرید، افت قیمت نماد را به دنبال داشت.

به این ترتیب در معاملات امروز این گروه، «فاسمین»، «فرآور»، و «فزرین» افت قیمت‌ها را تجربه می‌کنند. همچنین معاملات مثبت در «فسرب» که رشدی 4 و نیم درصدی در ابتدای بازار را تجربه کرده بود، با ادامه فشار فروش به مرز تعادل قیمتی رسید. همچنین معاملات «کبافق» نیز که رشدی در مرز 4 درصدی را در ابتدا رقم زده بود، به مرز مثبت یک درصدی قیمت رسیده است. این موضوع در «کروی» با تشدید بیش‌تری دیده می‌شود که افزایش قیمت 5 درصدی در ابتدای معاملات، به محدوده یک درصدی نزول پیدا کرده است.