چرا «آپ» صف خرید شد؟

11:47 - 1400/01/25
شرکت آسان پرداخت پرشین عصر چهارشنبه عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر 95 را منتشر کرد. در این مدت شرکت توانسته به ازای هر سهم 1447 ریال محقق کند که حدود 82 درصد کل سود پیش‌بینی شده برای امسال است. این در حالی است که در گزارش 6 ماهه شرکت کمتر از 50 درصد پیش‌بینی سود 176 تومانی خود را محقق کرده بود. بر این اساس مشاهده می‌شود شرکت توانسته در سه ماه سوم سال، سودآوری بسیار مناسبی داشته باشد و همین موضوع انتظار برای تعدیل مثبت مجدد این شرکت را در بازار ایجاد کرده است («آپ» بعد از گزارش عملکرد 6 ماهه پیش‌بینی سود خود را از 1468 ریال به 1760 ریال افزایش داد).
چرا «آپ» صف خرید شد؟

با توجه به آنکه زمینه فعالیت شرکت خدماتی است، انتظار می‌رود درآمدها در دوره‌های مختلف نسبت تقریبا مشابهی داشته باشند. بنابراین، اگر فرض کنیم که همین میزان سود ساخته‌شده در 9 ماه با همان نسبت برای کل سال تکرار شود، احتمال دارد که سود هر سهم برای کل سال به بیش از 190 تومان نیز برسد.

سیر صعودی سود «آپ» در هر فصل

نگاهی به عملکرد شرکت در هر سه ماه نشان از روند رو به رشد سودآوری دارد. به این ترتیب، شرکت در فصل اول، دوم و سوم به ترتیب 396، 468 و 583 ریال سود ساخته است. مساله‌ای که نشان می‌دهد «آپ» در سه ماه دوم و سوم به ترتیب 18 و 25 درصد سود نسبت به فصل قبل از آن سود ساخته است. حال اگر این سناریو در فصل پایانی سال نیز تکرار شود، حتی ممکن است پیش‌بینی سود شرکت بیشتر از 10 درصد نیز تعدیل شود. 

.