استراتژی امروز | مهمترین نکته که سهامداران باید بدانند

15:18 - 1400/01/21
کارکرد صورت سود و زیان چه هستند.
  • احمد امیری | حسابرس

صورت سود و زیان، میزان سود و زیان انتهای دوره را از طریق محاسبه میزان درآمدها و هزینه‌ها به‌دست می‌دهد. به بیان ساده‌تر صورت سود و زیان خلاصه‌ای از چگونگی کسب درآمد و هزینه توسط شرکت را از طریق فعالیت‌های عملیاتی یا غیر‌عملیاتی محاسبه می‌کند.
اهداف سود و زیان را می‌توان به‌طور خلاصه به شرح زیر ذکر کرد:

۱- کمک در ارزیابی عملکرد گذشته مدیریت

سرمایه‌گذاران سرمایه خود را در یک شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند. مدیریت مسوول حفظ و افزایش این سرمایه است. صورت سود و زیان اطلاعاتی را فراهم می‌کند که به سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه در ارزیابی عملکرد مدیریت در جهت انجام این مسوولیت کمک می‌کند. صورت سود و زیان اطلاعاتی درباره اهداف و تلاش‌های شرکت در کسب سود خالص فراهم می‌کند.

۲- کمک در پیش‌بینی سود و جریان‌های نقدی آتی

 سود گذشته شرکت برای پیش‌بینی سود و جریان نقدی آتی شرکت مفید است و استفاده‌کنندگان خارجی، اجزای سود خالص شرکت را جهت ارزیابی (‌کیفیت سود) یا توانایی پیش‌بینی در‌آمد‌های آتی آن بررسی می‌کنند و به‌علاوه این اطلاعات در پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت برای پرداخت سود فعلی و آتی به سرمایه‌گذاران مفید است. همچنین به پیش‌بینی قیمت آتی سهام شرکت کمک می‌کند.

۳- کمک در ارزیابی «میزان‌اعتبار» شرکت

 سود خالص شرکت همچنین برای تعیین ریسک مربوط به بسط اعتبار شرکت مفید است. بررسی «قدرت‌سودآوری» شرکت همانگونه که در صورت سود و زیان آن گزارش شده، به موسسات مالی، فروشندگان، کارمندان و سایر استفاده‌کنندگان خارجی در ارزیابی احتمال توانایی شرکت در تبدیل سود خالص به وجه‌نقد جهت برآوردن تعهداتش کمک می‌کند.

۴- کمک به مقایسه با سایر شرکت‌ها

 سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌ها در همان صنعت یا سایر صنایع هستند. آنها همچنین به مقایسه بازده سرمایه‌گذاری و ظرفیت عملیاتی شرکت با سایر شرکت‌ها توجه می‌کنند. این مقایسه‌ها به سرمایه‌گذاران در ارزیابی «جذابیت» شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌ها کمک می‌کند. صورت سود و زیان به چنین تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای کمک می‌کند.

 

 

.