معاملات کدام نمادها تایید نشد + اسامی

15:16 - 1400/01/21
معاملات کدام نمادها در بورس تایید نشد.

به اطلاع مي رساند، همه معاملات نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي(وملي)،پارس سرام(كسرام)،تامين ماسه ريخته گري(كماسه)در روز جاري شنبه مورخ 1399/10/06 تاييد نگرديد.

همچنین همه معاملات نماد معاملاتي شركت هاي بيمه دانا(دانا)،آلومراد(ف مراد)،بين المللي توسعه ساختمان(ثاخت)در روز جاري شنبه مورخ 1399/10/06 تاييد نگرديد.